Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání úmrtního listu

O vydání úmrtního listu mohou požádat osoby, uvedené v ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněná osoba

Podmínky a postup řešení:

O vydání úmrtního listu mohou požádat osoby, uvedené v ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobním převzetím na příslušné matrice (popř. matriční úřad úmrtní list zašle do vlastních rukou), v případě žádostí o vydání druhopisu úmrtního listu lze požádat písemně či elektronicky

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti, popř. dokumenty dokládající oprávněnost k žádosti o vydání úmrtního listu (matriční doklady – RL, OL …)

Správní a jiné poplatky:

Za prvopis úmrtního listu není správní poplatek stanoven
Za vydání druhopisu je stanoven správní poplatek ve výši 100,-Kč

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022