Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vítání občánků a jiné slavnostní obřady

Město Kojetín umožňuje prostřednictvím slavnostních obřadů přivítat narozené občánky, popřát ke zlatým, diamantovým svatbám a jiným životním jubileím, případně přivítat setkání spolužáků a rodáků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba

Podmínky a postup řešení:

Rodiče, kteří mají zájem být pozváni se svým narozeným dítětem na slavnostní obřad - vítání občánků, se dostaví na matriku MěÚ Kojetín s rodným listem dítěte a na místě vyplní formulář.

Ostatní obřady se organizují na základě podané žádosti. 


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně na příslušném pracovišti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
    po předchozí dohodě se zaměstnancem:
    úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
    pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • občanské průkazy
  • příp. rodný list dítěte

Lhůty pro vyřízení:

Do 60 dnů od podání.

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022