Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1675

Kód životní situace: m05

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal po uzavření manželství příjmení druhého manžela může do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oznamovatelem je rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou je oznámení u matričního úřadu


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobním podáním – oznámením matričnímu úřadu


Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na kterémkoliv matričním úřadě, např.
Městský úřad Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
    po předchozí dohodě se zaměstnancem:
    úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
    pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti, rozsudek o rozvodu s vyznačenou právní mocí, oddací list (ten není nutné předkládat, pokud se oznamuje u matričního úřadu, před kterým bylo manželství uzavřeno)

Správní a jiné poplatky:

Nejsou stanoveny (pokud dojde k oznámení do 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu)

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
    Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru vnitřních věcí, školství a kultury

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Jarmila Vašíčková, DiS.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2020

Datum poslední aktualizace: 23.1.2020