Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

kompletní služby CzechPOINT

najdete aktuálně na https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/

Podmínky a postup řešení:

Jaké služby poskytuje Czech POINT?

Služby Czech POINT pro veřejnost lze obecně rozdělit do těchto kategorií:

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí
  • podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání
  • základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů
  • datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.
  • konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek
  • zprostředkovaná identifikace osoby

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis elektronických receptů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Výpis z Veřejných rejstříků
Výpis z Živnostenského rejstříku

Podání vůči státní správě

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Žádost o jednorázový příspěvek na dítě

Základní registry

Obecně o agendách základních registrů
Seznam agend základních registrů

Datové schránky

Datové schránky
Obecně o agendách datových schránek
Seznam agend datových schránek

Konverze na žádost a související služby

Centrální úložiště ověřovacích doložek
Konverze
Úschovna systému Czech POINT

Zprostředkovaná identifikace

Zprostředkovaná identifikace osoby


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022