Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky, definuje informační systém sledování toků vybraných autovraků pro evidenci přijatých autovraků.
Kontaktní místa Czech POINT mohou provést následující činnosti související s MA ISOH:
registrace a vydání přístupových údajů,
změna v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Provozovatelé autovrakovišť potřebují získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Podmínky a postup řešení:

Podrobnější informace o problematice autovraků jsou k dispozici na https://autovraky.mzp.cz/autovrak/.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně na příslušném pracovišti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30
 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • identifikaci provozovatele (identifikační číslo organizace),
 • platný dokladu totožnosti,
 • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH v případě, že se nejedná o statutární orgán provozovatele.

Správní a jiné poplatky:

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 50 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Vyřizuje se neodkladně, při větším počtu podání dle kapacitních možností pracoviště.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky

Datum poslední aktualizace: 18.8.2022