Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výměna bytu

Řeší podmínky provedení jednostranné či vzájemné výměny obecních bytů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o výměnu obecního bytu může podat pouze nájemce obecního bytu, který má oprávněný důvod k jeho výměně.


Podmínky a postup řešení:

Evidenci žádostí o provedení výměny obecních bytů vede finanční odbor.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním, doporučujeme předem projednat na příslušném pracovišti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení:

Zařazení žádosti probíhá neodkladně, smlouva se uzavírá po uvolnění bytu a rozhodnutí Rady města ve věci.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Rada města

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě schválení výměny bytu uzavření nové nájemní smlouvy.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 19.2.2020