Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem prostor sloužících k podnikání a jiných prostor a pronájem objektů

Jedná se o pronájem prostor sloužících k podnikání a ostatních nebytových prostor a pronájem celých objektů ve vlastnictví Města Kojetína.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let.

Podmínky a postup řešení:

Písemná žádost je po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v radě města. V případě, že rada města schválí zveřejnění záměru pronájmu, je tento záměr zveřejněn na úřední desce města po dobu minimálně 15 dnů. Poté je návrh pronájmu opětovně předložen radě města ke schválení. Žadatel je o závěrech jednání informován.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním, doporučujeme předem projednat na příslušném pracovišti.
Žádost musí obsahovat specifikací požadavku:
- název ulice, číslo popisné
- upřesnění prostoru sloužícího k podnikání nebo ostatního nebytového prostoru (umístění v objektu)
- uvedení účelu pronájmu
- příp. návrh ceny

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemnou žádost, občanský průkaz, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku.

Lhůty pro vyřízení:

Zařazení žádosti probíhá neodkladně, smlouva se uzavírá po uvolnění bytu a rozhodnutí Rady města ve věci.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Rada města

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě schválení jako nájemce uzavření nájemní smlouvy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 19.2.2020