Město Kojetín

Vyhledávání

Mateřská škola Kojetín, p.o.

: 70932590

Hanusíkova 10, Kojetín 75201

Tel.: +420 581 761 836
E-mail: reditelka@ms.kojetin.cz
Web: http://ms.kojetin.cz

V Kojetíně je Městem Kojetín zřízena jedna MŠ se sídlem v Hanusíkově ulici č.10 a s elokovaným pracovištěm na Masarykově nám.č. 52 c celkovou kapacitou 178 dětí. Obě budovy jsou od 1.9.1997 sloučeny pod jedno ředitelství. Dle původního koncepčního záměru zřizovatele nastala od 1.1.2002 změna, kdy MŠ Kojetín získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací.

Budova v Hanusíkově ulici, kde sídlí ředitelství MŠ, byla pro děti otevřena v září 1978. Jedná se o typizovanou jednopatrovou budovu umístěnou v areálu školní zahrady v klidnější části města. Jsou zde čtyři oddělení.
Budova na Masarykově nám. 52 byla naposled zrekonstruovaná v roce 1997. Je to stará jednopatrová  budova původně sloužící jiným účelům, která je umístěna v centru města. Dle koncepčního záměru zřizovatele došlo k přemístění DDM do jiného sídla a po rekonstrukci prostor po DDM v průběhu června a července 2010 slouží celá budova potřebám  MŠ. Součástí obou MŠ je výdejna stravy. Strava je dovážena ze Školní jídelny Kojetín.
Školní vzdělávací program (ŠVP)„Hrou a pohybem ke zdraví je zaměřen na:
péči o fyzický, psychický a osobnostní rozvoj všech dětí v souladu se zdravým životním stylem.
Základním dokumentem je Rámcový program pro předškolní vzdělávání, MŠMT ČR Č.j. 32 405/2004-22
MŠ Kojetín poskytuje předškolní vzdělávání dětem zpravidla od 3 do 6 let.

Fotogalerie

Kojetín MŠ Hanusíkova 2019 032

Kojetín MŠ Hanusíkova 2019 032

 
 
Vytvořeno 27.1.2020 13:43:18 | přečteno 3411x | tana