Město Kojetín

Vyhledávání

VČELKA sociální služby o.p.s.

: 24732915

náměstí Míru 959, Kojetín 75201

Tel.: +420 601 152 759
E-mail: pokova@pecevcelka.cz
Web: http://www.pecevcelka.cz

Naším posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a i nadále mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, podporuje jejich samostatnost a neprohlubuje závislost na sociální službě. Cílem je poskytovat sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Snažíme se o zachování či rozvoj stávajících schopností, dovedností a soběstačnosti klientů tak, aby mohli žít ve svém přirozeném, domácím prostředí.
Středisko v Kojetíně, které se nachází na Náměstí Míru 959, funguje pro klienty v dojezdové vzdálenosti 20 km a poskytuje:

pečovatelskou službu v provozní době 6:00 – 22:00 hodin včetně víkendů a svátků.

V rámci pečovatelské služby organizace poskytuje tyto základní činnosti:
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy,
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

osobní asistenci, která je poskytována neomezeně (denně včetně víkendů a svátků).

V rámci pečovatelské služby organizace poskytuje tyto základní činnosti:
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- Pomoc při zajištění stravy,
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením s provozní dobou pondělí až pátek od 8:00 – 16:00 hodin.

- V rámci pečovatelské služby organizace poskytuje tyto základní činnosti:
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- Sociálně-terapeutická činnost,
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vytvořeno 24.1.2020 9:00:07 | přečteno 5732x | j.stav