Municipal police

MUNICIPAL POLICE

Adresa: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
Tel: 581 762 760, 581 277 409
Mobil: 776 737 287 - nepřetržitý provoz
Web: www.kojetin.cz/mp/
E-mail: velitel@mp.kojetin.cz, sluzebna@mp.kojetin.cz

Velitel:
Bc. Hübner Jiří

Důvod založení:
Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

Způsob založení:
Obecně závazná vyhláška o městské policii schválená Městským zastupitelstvem v Kojetíně dne 20.10.1992 v souladu s ustanovením zákona čís. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Organizační struktura:
8 strážníků, z toho jeden velitel a jeden zástupce velitele.

Kontaktní spojení:
Městská policie Kojetín, Masarykovo náměstí 20, dvorní trakt MěÚ Kojetín, PSČ 752 01

Příjem žádostí a dalších podání:
Služebna Městské policie v Kojetíně se nachází v přízemí budovy radnice v Kojetíně. Činnost je zajišťována v nepřetržitém provozním režimu a strážníky je možné kontaktovat každý den v kteroukoli denní i noční hodinu na telefonním čísle 776 737 287.

„Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku“ – psaný materiál předkládaný zastupitelstvu (formát pdf 180 kB)

„Zpráva o činnosti za rok 2010“ – prezentace ke Zprávě o činnosti MP Kojetín a stavu veřejného pořádku (formát pdf 6,41 MB)

„Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín za rok 2011“ – materiál předkládaný zastupitelstvu (formát pdf 258 kB)

„Výsledek sociologického výzkumu“ – prezentace k sociologickému průzkumu (formát ppt 2,12 MB)

Kamerový systém městské policie

MKDS (městský kamerový dohlížecí systém) provozovaný Městskou policií Kojetín tvoří v současné době 11 kamer, které jsou umístěny 1x – dětské hřiště na sídlišti Sever (ulice Polní), 1x – víceúčelové hřiště na sídlišti Sever (ulice Polní), 2x - ulice Svatopluka Čecha, 2x - náměstí Dr. E. Beneše, 5x - ulice Padlých hrdinů.

Created 16.12.2019 16:22:43 | read 84x | ernest