Contacts

CONTACTS

Name Function Tel.number E-mail
Ing. Jiří Šírek starosta 581 277 400
608 712 821
j.sirek@radnice.kojetin.cz starosta@radnice.kojetin.cz
Ing. Ilona Kapounová místostarostka 581 277 401
773 669 821
i.kapounova@radnice.kojetin.cz
Ing. Miloslava Rosíková tajemnice 581 277 402
608 712 821
tajemnik@radnice.kojetin.cz
  Spojovatelka, podatelna 581 277 411 radnice@radnice.kojetin.cz
  Sekretariát 581 277 422 sekretariat@radnice.kojetin.cz
  Fax 581 277 403  
  zasedací místnost 581 277 405  
  obřadní síň 581 277 406  
 
Odbor vnitřních věcí, školství a kultury vvsk@radnice.kojetin.cz
Bc. Jana Nakládalová vedoucí odboru 581 277 420
773 286 228
j.nakladalova@radnice.kojetin.cz
Michaela Daňková sekretariát, propagace, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů 581 277 422 m.dankova@radnice.kojetin.cz
Lucie Grufíková přestupky 581 277 423 l.grufikova@radnice.kojetin.cz
Markéta Rádlová CzechPOINT 581 277 426 m.radlova@radnice.kojetin.cz
Jana Bradnová podatelna, spojovatelka 581 277 411 j.bradnova@radnice.kojetin.cz
Jarmila Vašíčková, DiS. matrika, ohlašovna, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů 581 277 425 j.vasickova@radnice.kojetin.cz
Jana Filípková, DiS. matrika, ohlašovna, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů 581 277 426 j.filipkova@radnice.kojetin.cz
Bc. Alice Přehnalová sociální pracovnice 581 277 431 a.prehnalova@radnice.kojetin.cz
Lucie Zlámalová, DiS. sociální pracovnice 581 277 434 l.zlamalova@radnice.kojetin.cz
Ing. Roman Navrátil správce počítačové sítě - informatik 581 277 444
608 733 187
r.navratil@radnice.kojetin.cz informatik@radnice.kojetin.cz
 
Odbor finanční fo@radnice.kojetin.cz
Ing. Hana Večeřová, MSc. vedoucí odboru 581 277 450
776 639 473
h.vecerova@radnice.kojetin.cz
Lenka Tomková účetní – příjmy; bankovní operace; DPH 581 277 451 l.tomkova@radnice.kojetin.cz
Věra Ježková účetní - výdaje; evidence majetku 581 277 452 v.jezkova@radnice.kojetin.cz
Pavla Novotná mzdová účetní 581 277 453 p.novotna@radnice.kojetin.cz
Dana Chytilová kontrola, příspěvkové organizace, rozpočet, dotace neziskovým org. 581 277 454 d.chytilova@radnice.kojetin.cz
Petra Šachová pokladna; pronájmy nemovitostí a reklamních ploch; pojištění 581 277 455 p.sachova@radnice.kojetin.cz
Ing. Hana Galetková výdaje, evidence majetku, dotace 581 277 456 h.galetkova@radnice.kojetin.cz
Ing. Miloš Psotka prodeje a převody nemovitostí; věcná břemena; zástavy; energet.hospodářství; pohřebnictví 581 277 461 m.psotka@radnice.kojetin.cz
Markéta Calabová městský systém nakládání s odpady – občané; pronájmy bytů 581 277 462 m.calabova@radnice.kojetin.cz
Jiřina Látalová místní a správní poplatky; půjčky FRB 581 277 463 j.latalova@radnice.kojetin.cz
 
Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy vzpd@radnice.kojetin.cz
Bc. Jiří Stav vedoucí odboru 581 277 470
776 639 476
j.stav@radnice.kojetin.cz
Eliška Izsová životní prostředí 581 277 471
776 639 536
e.izsova@radnice.kojetin.cz
Jana Bartková stavební úřad
(pro místní části a ostatní obce)
581 277 472 j.bartkova@radnice.kojetin.cz
Jana Bosáková stavební úřad
(pro Kojetín I-Město)
581 277 473 j.bosakova@radnice.kojetin.cz
Romana Mrázková silniční hospodářství a doprava 581 277 474 r.mrazkova@radnice.kojetin.cz
Miloš Pavlík příprava a realizace investic, správa budov 581 277 475
776 639 494
m.pavlik@radnice.kojetin.cz
Created 16.12.2019 16:22:43 | read 216x | ernest