Commissions and special organs

COMMISSIONS AND SPECIAL ORGANS

Housing commissions:

Chairman: František Řihošek
Members: Alois Motal, Mgr. Bc. Blanka Laboňová, Ludmila Opluštilová, Jaroslav Hýbner, Marie Bělková, Bc. Alice Přehnalová, Ing. Dušan Laboň
Assistant: Petra Šachová

Commission of environment:

Chairman: Miroslav Kapoun
Members: Tomáš Hála, Antonín Výtiska, Ing. Anna Acostová, Stanislav Šobáň, Jaroslav Drbal, Ivana Krybusová
Assistant: Eliška Izsová

Commission for civil affairs:

Chairman: PhDr. František Řezáč
Members: Mgr. Ludmila Vranová, Lenka Nikodýmová, Františka Drbalová, Jana Filípková, DiS.
Assistant: Jarmila Vašíčková

Commission of education and culture:

Chairman: Mgr. Rudolf Pavlíček
Members: Mgr. Olga Odehnalová, Mgr. Ivana Krčmařová, Mgr. Jaroslav Šiška, Mgr. Květoslava Švédová, Petr Vacek, Hana Svačinová, Jana Hrušáková, Mgr. Hana Rohová, Mgr. Bc. Blanka Laboňová
Assistant: Michaela Daňková

Commission for community planning and family care:

Chairman: Mgr. Eva Pěchová
Members: Rostislav Kolmačka, Radka Michálková, Lenka Vargová, Mgr. Bc. Blanka Laboňová, Helena Gračková, Marie Nakládalová, Jana Krejsová, Jiřina Zdařilová, Michaela Tejchmanová, MUDr. Jana Palmašová, Mgr. Alena Dufková, Petra Skřipcová
Assistant: Bc. Alice Přehnalová

Granting commission : 

Chairman: Ing. Ilona Kapounová
Members: Ing. Jaroslav Bělka, Zdeněk Novák, Evanžin Roman, Miloslav Oulehla
Assistant: Dana Chytilová

Commission for public order, safety and crime prevention: 

Chairman: Bc. Jiří Hübner
Members: Lucie Zlámalová, Dis., Mgr. Petra Otáhalová, Marcel Maček
Assistant:  

Rules of committees were approved by town council on 27-8-2001.

Created 16.12.2019 16:22:43 | read 17x | ernest