Město Kojetín

Vyhledávání

Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MMPr/059939/2023 29.3.2023 - 13.4.2023 Oznámení o zahájení stavebního řízení - prodejna potravin Statutární město Přerov, Bratrská č. p. 709/34, 75002 Přerov 2 Veřejné vyhlášky
MMPr/059288/2023 28.3.2023 - 12.4.2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici II/436 Statutární město Přerov, Bratrská č. p. 709/34, 75002 Přerov 2 Veřejné vyhlášky
MMPr/059242/2023 28.3.2023 - 12.4.2023 OOP - stanovení přechodné úpravy „Oprava dálnice D1" Statutární město Přerov, Bratrská č. p. 709/34, 75002 Přerov 2 Veřejné vyhlášky
MMPr/058784/2023 28.3.2023 - 12.4.2023 Oznámení zahájení společného řízení "Obora Kojetín - dopravní řešení" Statutární město Přerov, Bratrská č. p. 709/34, 75002 Přerov 2 Veřejné vyhlášky
MK3358/2023-FO/Pos 28.3.2023 - 12.4.2023 záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 14.04.1992 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3361/2023-FO/Pos 28.3.2023 - 12.4.2023 záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 15.07.2009 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3362/2023-FO/Pos 28.3.2023 - 12.4.2023 záměr změny Smlouvy o pachtu uzavřené dne 19.01.2015 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3373/2023-FO/Pos 28.3.2023 - 12.4.2023 Záměr změny Smlouvy o pachtu uzavřené dne 29.04.2014 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3376/2023-FO/Pos 28.3.2023 - 12.4.2023 Záměr změny Smlouvy o pachtu uzavřené dne 31.07.2014 Městský úřad Kojetín Ostatní
27.3.2023 - 11.4.2023 Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2022, návrh rozpočtu na rok 2023, zpráva přezkoumání hospodaření Sdružení obcí střední Moravy, Horní Náměstí č. p. 367/5, 77900 Olomouc 9 Ostatní
MK3272/2023-FO/Pos 24.3.2023 - 11.4.2023 Záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 01.10.2003 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3260/2023-FO/Pos 24.3.2023 - 11.4.2023 Záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 03.03.2010 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3259/2023-FO/Pos 24.3.2023 - 11.4.2023 Záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 20.11.1996 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3258/2023-FO/Pos 24.3.2023 - 11.4.2023 Záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 28.01.1994 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3257/2023-FO/Pos 24.3.2023 - 11.4.2023 Záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 28.01.1994 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3254/2023-FO/Pos 24.3.2023 - 11.4.2023 Záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 20.03.1997 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3249/2023-FO/Pos 24.3.2023 - 11.4.2023 Záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 28.01.1994, ve znění pozdějších dodatků Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3243/2023-FO/Pos 24.3.2023 - 11.4.2023 Záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 04.03.2002 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3242/2023-FO/Pos 24.3.2023 - 11.4.2023 Záměr změny Smlouvy o nájmu nemovitosti, uzavřené dne 06.03.2012 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3240/2023-FO/Pos 24.3.2023 - 11.4.2023 Záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 28.01.1994, ve znění pozdějších dodatků Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3238/2023-FO/Pos 24.3.2023 - 11.4.2023 Záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 28.01.1994, ve znění pozdějších dodatků Městský úřad Kojetín Ostatní
MK3237/2023-FO/Pos 24.3.2023 - 11.4.2023 Záměr změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 28.01.1994, na pronájem části pozemku parc. č. 204 Městský úřad Kojetín Ostatní
183 EX 22222/00-163 23.3.2023 - 19.4.2023 Dražební vyhláška Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka Havlová Martina, Českomoravská č. p. 142/18, 19000 Praha 9 Dražby, exekuce
KUOK 34936/2023 23.3.2023 - 12.5.2023 Vyhlášení výběrového řízení - dermatovenerologie (ambulatní péče) Olomoucký kraj, Jeremenkova č. p. 1191, 77900 Olomouc 9 Úřední deska jiných původců
MK3228/2023-FO/Pos 22.3.2023 - 6.4.2023 Záměr změny Smlouvy o pachtu uzavřené dne 17.12.2007, ve znění pozdějších dodatků Městský úřad Kojetín Záměr pronájmu a prodeje
196EX 3402/04-495 15.3.2023 - 4.5.2023 Usnesení - nařízení dražby Valenta Jan, Mgr. - soudní exekutor Valenta Jan, Dr. Milady Horákové č. p. 496/27, 77900 Olomouc 9 Dražby, exekuce
KUOK 26344/2023 14.3.2023 - 14.4.2023 Informace- posuzování vlivů na životní prostředí (Modernizace trati Brno - Přerov) Olomoucký kraj, Jeremenkova č. p. 1191, 77900 Olomouc 9 Veřejné vyhlášky
142 EX 00110/21-214 14.3.2023 - 29.5.2023 Usnesení - odročení dražebního jednání Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor Kocinec Jaroslav, Farní č. p. 19, 73801 Frýdek-Místek 1 Dražby, exekuce
MK2848/2023-VVŠK/Bra 13.3.2023 - 14.4.2023 Oznámení o uložení nálezu Městský úřad Kojetín Ztráty a nálezy
UZSVM/OPR/1328/2023-OPRM 27.2.2023 - 2.1.2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků (Kojetín, Kovalovice, Popůvky) - aktualizované údaje Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 Ostatní
137EX 9062/20-90 8.2.2023 - 17.5.2023 Dražební vyhláška Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č. p. 2216/125, 61600 Brno 16 Dražby, exekuce
MK1473/2023-FO/Več 6.2.2023 - 2.5.2023 Výběrové řízení na prodej pozemků k podnikatelskému využití v Kojetíně Městský úřad Kojetín Záměr pronájmu a prodeje
19.1.2023 - 22.1.2024 Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů Sdružení obcí střední Moravy, Horní Náměstí č. p. 367/5, 77900 Olomouc 9 Ostatní
11.1.2023 - 11.1.2024 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech Svazek obcí mikroregionu střední Haná, Masarykovo Nám. 20, 75201 Kojetín, obec@merovice.cz Ostatní
10.1.2023 - 10.1.2024 Pravidla rozpočtového provizoria Svazku obcí mikroregionu střední Haná Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou č. p. 131, 75201 Kojetín, obec@merovice.cz Ostatní
MK29/2023-FO/Ca 2.1.2023 - 31.12.2027 Informační povinnost podle § 14a, zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozd. předp. Městský úřad Kojetín Ostatní
MK34/2023-FO/Ca 2.1.2023 - 31.12.2027 Informační povinnost podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozd.předpisů Městský úřad Kojetín Ostatní
MK14960/2022-ST/St 29.12.2022 - 31.12.2027 Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů Městský úřad Kojetín Ostatní
MK14703/2022-FO/Je 21.12.2022 - 22.12.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.4 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK14703/2022-FO 21.12.2022 - 22.12.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.4 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK11701/2022-FO/Je 10.10.2022 - 13.10.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.3 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK11393/2022-FO/Je 3.10.2022 - 4.10.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.2 Městský úřad Kojetín Ostatní
UZSVM/OPR/5611/2022-OPRM 15.9.2022 - 2.1.2024 Výzva vlastníkům nemovitostí (Kojetín, Kovalovice, Popůvky) - aktualizované údaje Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 Ostatní
MK7744/2022-VVŠK/Fil 17.6.2022 - 3.4.2023 Oznámení o osvobození od správních poplatků na úseku matrik - Lex Ukrajina II Městský úřad Kojetín Ostatní
MK4906/2022-FO/Je 22.4.2022 - 23.4.2025 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2022, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.1 Městský úřad Kojetín Ostatní
UZSVM/OPR/1293/2022-OPRM 9.3.2022 - 2.1.2024 Výzva vlastníkům nemovitostí - aktualizované údaje Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 Ostatní
UZSVM/OPR/5888/2021-OPRM 24.9.2021 - 2.1.2024 Výzva vlastníkům nemovitostí - aktualizované údaje Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice Úřední deska jiných původců
MK4457/2021-FO/Ku 27.4.2021 - 28.4.2024 ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2021, dle §10d zákona č. 250/2000Sb. - č.1 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK61/2021-FO/Ku 4.1.2021 - 5.1.2024 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. Městský úřad Kojetín Ostatní
MK13337/2020-ST/St 22.12.2020 - 31.12.2025 Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků Městský úřad Kojetín Ostatní
MK13166/2020-FO/Ku 17.12.2020 - 14.12.2023 Zveřejnění smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 2020 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK10531/2020-FO/Ku 24.9.2020 - 25.9.2023 Zveřejnění smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 2020, dle § 10d zákona 250/2000 Sb. - č.2 Městský úřad Kojetín Ostatní
MK7532/2020-FO/Ku 29.6.2020 - 30.6.2023 Zveřejnění smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 2020, dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb. Městský úřad Kojetín Ostatní
UZSVM/OPR/1389/2020-OPRM 13.3.2020 - 31.12.2023 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č.p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice Úřední deska jiných původců
UZSVM/OPR/5907/2019-OPRM 2.1.2020 - 31.12.2023 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č.p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice Úřední deska jiných původců
23.7.2018 - 1.1.2024 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle z. 250/2000Sb.-střednědobého výhledu mikr. Střední Haná Svazek obcí mikroregionu střední Haná Ostatní
MK3594/2023-FO/Pos 0 - 18.4.2023 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 211/5, ostatní plocha, v k.ú. Kojetín Městský úřad Kojetín Záměr pronájmu a prodeje
Vytvořeno 5.12.2019 15:54:24 | přečteno 84348x | martin.louda