Město Kojetín

Vyhledávání

Střet zájmů

S účinností od 1. 9. 2017 došlo k novelizaci zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon“), která změnila způsob podávání a evidence oznámení veřejných funkcionářů.  Je zaveden Centrální registr oznámení veřejných funkcionářů, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Dle § 13 zákona má každý právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném tímto zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů je možné nahlížet na základě žádosti.

Nahlížet do registru, podat podnět nebo zažádat o přístup do neveřejné části lze na http://cro.justice.cz.

Vytvořeno 11.12.2019 17:13:18 | přečteno 1023x | ernest