Město Kojetín

Vyhledávání

Informace úseku sociálních věcí

V rámci sociální práce je poskytováno základní sociální poradenství a sociální pomoc při odstraňování nepříznivé životní situace a také při předcházení jejího vzniku. Služby jsou poskytovány seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, rodinám s dětmi, osobám v hmotné nouzi, nezaměstnaným, osobám pečujícím o osoby závislé na péči jiné osoby, osobám bez přístřeší a osobám s materiálními problémy.  Podrobnosti je možné získat v ikona souboruinformačním letáku.

Sociálně právní poradenství je poskytováno rodinám s dětmi a to v rámci sociálně-právní ochrany dětí, jejímž prostřednictvím stát chrání děti a jejich zájmy. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směrem k obnovení narušených funkcí rodiny. Prostřednictvím sociálně-právní ochrany dětí se sociální pracovnice zaměřují zejména na děti, které zanedbávají školní docházku, páchají přestupky, požívají alkoholické nápoje nebo jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.Informace s výčtem možných nastalých životních situací týkajících se sociálně-právní ochrany dětí s uvedením kontaktů na pracovníky, na které se nezletilé děti a mladiství, jejich rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu můžou při řešení konkrétního problému obrátit, jsou uvedeny v ikona souboruinformačním letáku.

Sociálními pracovnicemi je řešena také bytová situace seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním. U sociálních pracovnic je možné si vyzvednout žádosti o nájem v domě s pečovatelskou službou, na jejichž základě je vedena evidence zájemců o byty v domech s pečovatelskou službou.


Ucelený přehled organizací poskytovaných registrované sociální služby na území Přerovska nabízí ikona souboruKatalog poskytovatelů a návazných služeb na Přerovsku.

Co dělat při nálezu použité injekční stříkačky

Při nálezu pohozené použité injekční jehly nebo stříkačky se jí nedotýkejte a nález ihned oznamte Městské policii Kojetín na telefonní číslo 776 737 287. Setrvejte na místě nálezu do příjezdu hlídky a místo ukažte, protože jehla nebo infekční stříkačka jsou malé a mohou se snadno přehlédnout. Obrátit se můžete rovněž na terénní pracovníky organizace KAPPA–HELP z. s. na telefonní číslo 773 821 006 nebo 773 821 007, kteří v Kojetíně působí v rámci Poradenského centra pro problémy se závislostmi každou středu od 14 do 17 hodin, přičemž od 14. 00 do 16. 00 prochází ulicemi Kojetína a poradna je otevřena od 16. 00 do 17. 00 hodin. Sběr infekčního materiálu a výměnný program probíhá pouze v terénu, nikoliv na poradně. Na facebookových stránkách Terénní programy Kappa-help pracovníci uvítají Vaše podněty
a postřehy. Strážníci a pracovníci organizace KAPPA-HELP jsou vybaveni prostředky k bezpečnému odstranění injekčních stříkaček a jehel, provedou jejich sběr a následně je předají k bezpečné likvidaci.

Vytvořeno 24.1.2020 10:31:37 | přečteno 2051x | tana