Město Kojetín

Vyhledávání

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

Adresa podatelny
pro doručování dokumentů Městskému úřadu Kojetín (dále jen „MěÚ“) v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Městský úřad Kojetín
Masarykovo náměstí 20
Kojetín, Kojetín I-Město
75201 Kojetín

Provozní doba podatelny:
 pondělí, středa:  8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00 
 úterý, čtvrtek:  8:30 - 11:30, 12:30 - 14:30
 pátek:   8:30 - 11:30

Podání dokumentů v analogové podobě
Dokumenty je možno předat podatelně MěÚ Kojetín v provozní době podatelny osobně, na požádání zaměstnanec podatelny potvrdí na kopii dokumentu jeho převzetí. Dokumenty je možné MěÚ doručovat i prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb. Zásilky určené jiným osobám, i pokud mají totožnou doručovací adresu s MěÚ Kojetín, podatelna nepřijímá.

Podání na elektronickou adresu podatelny
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@radnice.kojetin.cz
Jednou e-mailovou zprávou přijímá MěÚ vždy pouze jedno podání o maximální velikosti 15 MB. U podání je nezbytné, aby bylo opatřeno elektronickým podpisem [1].
Formáty datové zprávy přípustné pro dokumenty obsažené v příloze datové zprávy:
DOC, DOCX, GIF, HTM, HTML, JFIF, JPEG, JPG, PDF, PNG, RTF, TIF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XML.
Pokud je MěÚ schopen z dokumentu v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, doručeného na elektronickou adresu podatelny zjistit adresu elektronické pošty odesílatele, potvrdí na základě výsledků zjištění a výsledku ověření odesílateli na tuto adresu, že dokument byl doručen a zda splňuje podmínky pro jeho další zpracování, případně jej vyzve k jeho doplnění.

Podání prostřednictvím datové schránky
Identifikátor datové schránky: r3cb8hq
Formáty datové zprávy jsou stanoveny vyhláškou ministerstva vnitra [2]

Další možnosti elektronické komunikace
K zasílání e-mailů, která nejsou podáními je zřízena adresa: radnice@radnice.kojetin.cz, všichni zaměstnanci města mají zřízeny e-mailové schránky, které jsou zveřejněny v kontaktech na www.kojetin.cz pro možnost přímé komunikace s nimi.

Podání prostřednictvím přenosných technických nosičů dat
V digitální podobě jsou přijímány dokumenty v datových formátech DOC, DOCX, GIF, HTM, HTML, ISDOC, JFIF, JPEG, JPG, MP2, MP3, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, PDF, PNG, RTF, TIF, TIFF, TXT, WAV, XLS, XLSX, XML na technických nosičích dat: CD, DVD nebo flash disk USB (formátovaný systémem souborů – FAT32 nebo NTFS).
V případě převoditelnosti dokumentů do programu spisové služby podatelna na vyžádání přenosné médium po převodu dokumentů doručující fyzické osobě vrátí.

Důsledky vad dokumentů
Pokud MěÚ zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se MěÚ vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, MěÚ dokument dále nezpracovává.
Není-li MěÚ schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.
MěÚ postupuje obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém MěÚ přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém MěÚ přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.


[1] zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
[2] vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 11.12.2019 17:13:13 - aktualizováno 28.12.2022 19:33:40 | přečteno 1935x | ernest