Město Kojetín

Vyhledávání

Městský úřad Kojetín

Rozsah činnosti a územní působnost

Činnost v oblasti samosprávy vykonává Městský úřad Kojetín (dále jen MěÚ) ve městě Kojetíně (části Kojetín I-Město, Kojetín II-Popůvky a Kojetín III-Kovalovice), na katastrálním území Kojetín, Popůvky u Kojetína a Kovalovice u Kojetína.
Matričním úřadem a stavebním úřadem je pro území Kojetín, Křenovice, Měrovice nad Hanou, Polkovice, Stříbrnice a Uhřičice.
Město Kojetín je obcí s pověřeným obecním úřadem a jeho správní obvod je vymezen územím obcí Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov a Uhřičice.
Obcí s rozšířenou působností je pro Město Kojetín Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, nadřízeným orgánem ve věcech přenesené působnosti Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Městský úřad Kojetín

Ing. Leoš Ptáček
Starosta  Ing. Leoš Ptáček

Arnošt Petružela
1. místostarosta – Arnošt Petružela

Ing. Jaroslav Bělka
2. místostarosta  Ing. Jaroslav Bělka

Mimo uvolněného starosty a 2 neuvolněných místostarostů má Město Kojetín celkem 28 zaměstnanců zařazených do Městského úřadu.
V rámci organizace se MěÚ dělí na 3 odbory:
- odbor vnitřních věcí školství a kultury (VVŠK) 10 pracovníků, 
- finanční odbor (FO) 10 pracovníků a 
- odbor výstavby, životního prostředí a dopravy (VŽPD) 6 pracovníků.

Tajemník městského úřadu - Bc. Jiří Stav
a správce IT nejsou zařazeni do žádného z odborů MěÚ.

Kontakty na zastupitele a zaměstnance, kteří tvoří městský úřad jsou uvedeny v telefonním seznamu

S kým, kde a jak vyřešit nastalé životní situace, které jsou v působnosti MěÚ Kojetín jsou popsány v části Potřebuji vyřídit. Situace, které jsou v působnosti jiných úřadů je potřebné hledat např na Magistrátu města Přerova, Krajském úřadu Olomouckého kraje nebo na Portálu veřejné správy.