Město Kojetín

Vyhledávání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

O současném složení zastupitelstva města rozhodly komunální volby, které proběhly ve dnech 5. a 6.10.2018. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kojetín se konalo dne 5. 11. 2018.

Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce; ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Pravomoc zastupitelstva města vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejména z ustanovení § 84 a 85 zákona o obcích.
Zastupitelstvo města se schází podle potřeby nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Městský úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva města a tuto informaci vyvěšuje na úřední desce 7 dní před zasedáním. Předem stanovené termíny a obsah jednání jsou schváleny plánem jednání na příslušný rok.
Zasedání zastupitelstva města je veřejné. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který je uložen na sekretariátě MěÚ Kojetín k nahlédnutí. Usnesení z jednání zastupitelstva zveřejňuje na úřední desce MěÚ Kojetín. Usnesení od roku 2011 jsou dostupná v elektronické podobě

Plány jednání a usnesení Zastupitelstva města

30.1.2020 14:26:05 | přečteno 309x | ernest | Celý článek
 

Složení Zastupitelstva města

11.12.2019 17:13:18 | přečteno 285x | ernest | Celý článek
 

Složení výborů Zastupitelstva města

11.12.2019 17:13:18 - aktualizováno 17.9.2020 11:10:55 | přečteno 180x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 11.12.2019 17:13:18 | přečteno 413x | ernest