Město Kojetín

Vyhledávání

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Aktivní profil zadavatele města Kojetín:

Národní elektronický nástroj (NEN)

Neaktivní profil zadavatele města Kojetín:

KDV

Zakázky malého rozsahu města Kojetín a zřizovaných příspěvkových organizací:

V
č.
datum zveřejnění
název zakázky
výzva
dokumentace
termín podání
čas
dodavatel
vítězná cena (Kč bez DPH)
smlouva (nad 500 tis. Kč  
 199 07.08.2023 oprava zubní ordinace a operačního sálu chirurgie na poliklinice x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 841775,58 
 198 03.08.2023 rekonstrukce bytu č. 15 DPS E. Beneše x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 389284,5 
 197 03.08.2023 Výzva  poskyt. servis. služ. MKDS ikona souborupdf ikona souboruZadávací_dokumentace ikona souborupdf, ikona souborupdf, ikona souborupdf, ikona souborupdf 16.08.2023 11:30 22530828 Bezpečnostní systémy s.r.o. 243 398/rok ikona souborupdf
 196 03.07.2023 PD demolice areálu Skautů v Kojetíně x x x x 76430952 Ing. Michal Pospíšil 190000 x
 195 03.07.2023 Kabelové vedení a lampy VO, Přerovská ulice x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 1248263,35 ikona souborupdf
 194 16.06.2023 Zateplení a stavební úpravy MŠ Hanusíkova v Kojetíně  ikona souborupříkazní smlouva Plusprojekt    49689053 Středomoravské stavby s.r.o. 8449196,41 ikona souborupdf
 193 22.06.2023 Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Kojetínikona souborupdf ikona souboru1a, ikona souboru1b, ikona souboru1c, ikona souboru2, ikona souboru3 ,ikona souboru4Prodloužení termínu výzvyikona souboruZodpovězeno13.07.2023 12:00 26826925 HAGEMANN a.s. 1198000 ikona souborupdf   ikona souborupříloha č.1
 192 07.06.2023 poskytování servisních služeb MKDS  - VŘ zrušeno ikona souboruPdf ikona souboru2, ikona souboru3, ikona souboru4, ikona souboru5, ikona souboru22.06.2023  11:00    
 191 02.06.2023 základna ZZSOL poliklinika Kojetín  ikona souboruD1 x x 64608727TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 2461417,35 ikona souborupdf  ikona souborupdf ikona souboruDodatek č.2
 190 09.05.2023 Smlouva o obstarání a provozu veřejných pohřebišť x x x x  64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o.  700336 rámcová smlouva
 189 04.05.2023 rekonstrukce bytu č. 35 DPS J. Peštuky x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 564744 ikona souborupdf
 188 04.05.2023 Rozšíření kolumbária-hřbitov Kojetín x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 235398 x
 187 24.04.2023 VO Kojetín rekonstrukce ikona souboruVýzva ikona souboru4a, ikona souboru4b, ikona souboru5, ikona souboru6a, ikona souboru6b 07.03.2023 9:00:00 27826040 ELPOLSED s.r.o. 4 427 817,82  ikona souborupdf
           
 185 12.04.2023 Rozvod elektro a ozvučení Masarykova náměstí x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 622539 ikona souborupdf
 184 12.04.2023 Předlažba dvorního traktu VIC x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 256340 x
 183 12.04.2023 Výstavba infrastruktury lokalita Obora - připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě x x x x 24729035 ČEZ Distribuce, a.s. 423360 x
 182 06.04.2023 Služby (odpady, zeleň, čištění města, zimní údržba, veřejné osvětlení, VPS) x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o.  ikona souborupdf    ikona souborudodatek
 181 27.03.2023 Dodávky elektřiny ze sítí NN a VN na rok 2023  x x x x 27266141 ARMEX ENERGY a.s. do 2 000 000 ikona souborupdf  ikona souborupdf
 180 27.03.2023 Pořízení dvou velkokapacitních stanů pro kulturní akce Město Kojetín x x x x 26260085 Kunovský s.r.o. 319800 x
 179 20.03.2023 vypracování PD "Naučná stezka II. a lávka přes Mlýnský náhon v Kojetíně x x x x 76430952 Ing. Michal Pospíšil 244300 x
 178 16.03.2023 Jímání dešťových vod a závlahy Sokolovna x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 1758188 ikona souborupdf
 17702.03.2023  Parkoviště u Základní školy na ulici Sladovní xx 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 824896 ikona souborupdf   ikona souborudodatek
 176 02.03.2023Rekonstrukce chodníků na ulici Olomoucká - bezpečnost dopravy  x 27790797 GHC regio s.r.o.,Olomouc 49671 x
 175 02.03.2023 Rozvoj městské mobility - ulice Přerovská a Komenského náměstí x 27790797 GHC regio s.r.o.,Olomouc 143990 x
 174  23.02.2023 oprava střešní fólie objektu DPS J. Peštuky x x x 45183643Miroslav Chalánek 252000 x
 173  23.02.2023 rekonstrukce bytu č. 2 DPS J. Peštuky x x x  64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o.    472833  x
 172 23.02.2023 jímání dešťových vod a závlahy z objektu VIC  x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o.   1912683 ikona souborupdf
 170 21.02.2023 administrace dotace Jímání dešťových vod a závlahy areálu Sokolovny  x xx x 29453968M&BeProjekce s.r.o. Přerov 80000  x
 169  20.02.2023 vypracování PD rekonstrukce VZT ve školní jídelně x x7657072 BAUMAS projekt spol. s r.o.  297500 x
 168 20.02.2023 naučná stezka Biocentrum Kojetín mlatový (Vsakovací) povrch x64608727  TECHNIS Kojetín spol.s r.o.   1772500 ikona souborupdf
 167  23.01.2023 Rekonstrukce bytu č. 3 DPS E. Beneše 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 371602
 166 23.01.2023 Rekonstrukce bytu č. 36 DPS J. Peštuky x x 64608727  TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 484800  x
č.
datum zveřejnění
název zakázky
výzva
dokumentace
termín podání
čas
dodavatel
vítězná cena (Kč bez DPH)
smlouva (nad 500 tis. Kč
 165 15.12.2022 Rozšíření parkovacích stání v ul. Družstevní v Kojetíně  x x x x64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o.934889  ikona souborupdf
 164 15.12.2022 Rekonstrukce VO v Kojetíně x x x x27826040 Timoris Projekt a.s.45000  x
 163  07.10.2022 rekonstr. bytu č. 16 objektu DPS Dr.E.Beneše 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 276727  
 162 07.10.2022 administr. VŘ na zhotovitele rekonstr. PK Popůvky 86714401 Plus |Tender s.r.o. 60000  
 161 06.10.2022 Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence   ikona souborupdfikona souborupdfikona souboruZadávací dokumentace, ikona souborupdf 14.10.2022  12:00   29242681  DC4 CZ, a.s.348917 
 160 15.07.2022administrace dotace zateplení MŠ Hanusíkova  x86714401 Pluus Tender s.r.o. 185000 
 159 25.07.2022rekonstr.bytu č. 4 DPS E. Beneše  x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol s r.o. 271853 
 158 09.05.2022dodávka myčky na černé nádobí 70ikona souborupdf ikona souborupdf  20.05.202212:00 62164996 Pavel Šeda 292596 
 157 14.04.2022výměna střešní krytiny zadní trakt Sladovní 1309  x x45183643 Miroslav Chalánek 392610  
 156 14.04.2022Výměna oken zadní trakt Sladovní 1309  x25527266 V Okno s.r.o 361993  
 155  14.04.2022Oprava a nátěr fasády DPS st. Masara 69627355 Radek Stískal 578519  ikona souborupdf   
 153   13.04.2022 demolice RD čp. 108 64608727  TECHNIS Kojetín spol. s r.o.  1531400  ikona souborupdf   
 152  13.04.2022 demolice RD čp. 107 64608727  TECHNIS Kojetín spol. s r.o.  1114189  ikona souborupdf   
 151 13.04.2022 demolice RD čp. 10364608727  TECHNIS Kojetín spol. s r.o.  1972942  ikona souborupdf   
 150  13.04.2022demolice RD čp. 102  x64608727  TECHNIS Kojetín spol. s r.o.  1619940 ikona souborupdf 
 149 12.04.2022 Oprava chodníku před č.p. 202 a chodníku před č.p. 160 na ulici Kroměřížská, Kojetín  x x x x64608727 TECHNIS Kojetín spol. s r.o.614137,4 ikona souborupdf 
 148  12.04.2022 Parkovací plochy na ulici Kroměřížská  x x x x64608727 TECHNIS Kojetín spol. s r.o.708712,56 ikona souborupdf 
 147 12.04.2022 Kabelové vedení a lampy VO, ul. Rumunská, Kojetín  x  x x64608727 TECHNIS Kojetín spol. s r.o.774283,04 ikona souborupdf 
 146 16.03.2022 VŘ zateplení středního traktu Sladovní 1309 ikona souborupdf ikona souborupříloha 1ikona souborupříloha 2ikona souborupříloha 3   ikona souborupříloha 4 28.03.2022 10:00:00 88916944 Oldřich Vaculík 2121073,39ikona souborupdf     ikona souborudodatek č. 1
 145 08.03.2022 VŘ Cyklostezka Albertikona souborupdf ikona souborupříloha 1ikona souborupříloha 2  ikona souborupříloha 3   ikona souborupříloha 4  ikona souborupříloha 5  ikona souborupříloha 617.03.2022  10:30:0026854929 DELTA POLKOVICE s.r.o.2578866,81 ikona souborupdf 
 144 01.03.2022 VŘ Nákup pojízdného podia město Kojetínikona souborupdf ikona souborupdf   ikona souborupříloha 1 ikona souborupříloha 2 09.03.2022  10:00:0024254479 Šiba s.r.o. Černošice 824740 ikona souborupdf 
 143 22.02.2022 Naučná stezka Biocentrum Kojetín 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s r.o.1793126,75 ikona souborupdf
 142 21.02.2022 VŘ Nákup vozidla pro Městskou policii Kojetín ikona souborupdfikona souborupříloha 1ikona souborupříloha 2   ikona souborupříloha 3 ikona souborupdf01.03.2022 10:00:00 25582615M servis s.r.o. Kotojedy 482798  x
 141 12.01.2022  Kabelové vedení a lampy VO, ul. Kroměřížská, Kojetín - II. etapa  x x x64608727TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 850431  ikona souborupdf
 140 12.01.2022  Oprava chodníku v ulici Kroměřížská x x x64608727  TECHNIS Kojetín spol. s r.o.  5643478 ikona souborupdf 
 139 12.01.2022 Oprava chodníku v ulici Rumunská x x x64608727TECHNIS Kojetín spol. s r.o.1484068 ikona souborupdf 

Archiv zakázek malého rozsahu 2021

9.5.2022 14:42:21 | přečteno 388x | r.mitas | Celý článek
 

Archiv zakázek malého rozsahu 2020

14.1.2021 9:42:17 | přečteno 518x | r.mitas | Celý článek
 

Archiv zakázek malého rozsahu 2019

11.12.2019 17:13:20 - aktualizováno 24.1.2020 9:44:00 | přečteno 799x | ernest | Celý článek
 

Archiv zakázek malého rozsahu 2018

7.2.2020 10:39:36 | přečteno 189x | j.stav | Celý článek
 

Archiv zakázek malého rozsahu 2017

7.2.2020 10:39:25 | přečteno 616x | j.stav | Celý článek
 

Archiv zakázek malého rozsahu 2016

7.2.2020 10:39:10 - aktualizováno 7.2.2020 15:11:19 | přečteno 285x | j.stav | Celý článek
 

Archiv zakázek malého rozsahu 2015

7.2.2020 10:38:54 | přečteno 269x | j.stav | Celý článek
 

Archiv zakázek malého rozsahu 2014

7.2.2020 11:07:43 | přečteno 242x | j.stav | Celý článek
 

Archiv zakázek malého rozsahu 2013

7.2.2020 11:07:59 | přečteno 188x | j.stav | Celý článek
 

Archiv zakázek malého rozsahu 2012

7.2.2020 11:08:35 | přečteno 223x | j.stav | Celý článek
 
Vytvořeno 11.12.2019 17:13:19 - aktualizováno 11.10.2022 8:36:04 | přečteno 7165x | ernest