Město Kojetín

Vyhledávání

Rada města

Radu města zvolilo na ustavujícím zasedání dne 5. 11. 2018 Zastupitelstvo města Kojetína v sedmičlenném složení

Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím připravených usnesení.
Kompetence a úkoly rady jsou stanoveny zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejména v ustanovení § 102 zákona o obcích.
Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby. Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který je uložen na městském úřadě k nahlédnutí členům zastupitelstva. Přijatá usnesení jsou veřejně přístupná od roku 2011 v elektronické podobě.

Plány jednání a usnesení Rady města

22.1.2020 14:33:57 | přečteno 2970x | tana | Celý článek
 

Složení Rady města

11.12.2019 17:13:19 - aktualizováno 21.6.2023 14:08:49 | přečteno 5914x | ernest | Celý článek
 

Složení komisí a zvláštních orgánů

11.12.2019 17:13:19 - aktualizováno 21.6.2023 14:08:33 | přečteno 1864x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 11.12.2019 17:13:19 - aktualizováno 11.10.2022 8:35:49 | přečteno 7399x | ernest