Město Kojetín

Vyhledávání

Zateplení objektu DPS J.Peštuky Kojetín 2020

Budova č.p. 1322 na ulici J. Peštuky v Kojetíně je bytovým domem o 39 jednotkách, jež byl zbudován v 80 letech 20. století. Jedná se o objekt, v němž žijí převážně osoby, které vyžadují, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku péči pečovatelské služby, vykonávanou Centrem sociálních služeb Kojetín, p. o., a to v menším, či větším rozsahu.
Vzhledem ke stáří této budovy se Město Kojetín již v roce 2016 rozhodlo pro revitalizaci objektu a k tomuto účelu nechalo zpracovat v r. 2017 společností BM-Baumas spol. s r.o. příslušnou projektovou dokumentaci. Následně byl investiční záměr podán, formou žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) pro období 2014-2020, prioritní osy 06.2 „Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů“. V roce 2018 byla městu přidělena dotace v celkové výši 31,5 % uznatelných nákladů, tedy suma 2 141 156,40 Kč.
V souladu se střednědobým investičním plánem města bylo k realizaci uvedené revitalizace přistoupeno na začátku letošního roku, konkrétně v měsíci únoru a dokončeno v červenci téhož roku. Zhotovitelem byla, na základě výběrového řízení vybrána společnost HMS-REAL s.r.o.
Předmětem investiční akce, jejíž celkové náklady dosáhly 6 548 781,46 Kč bylo především zateplení obvodového pláště celé budovy a převážné části stropů v 1. podzemním podlaží, dále výměna stávajících konstrukcí zábradlí, vadných parapetových plechů, úprava hromosvodu a bezbariérového přístupu hlavního vchodu. Na celý objekt byla následně nanesena nová fasádní barva a v okolí provedeny terénní úpravy.

EUa MMR

Vytvořeno 5.8.2020 16:45:54 | přečteno 220x | r.drtina