Město Kojetín

Vyhledávání

Realizace zeleně ve městě Kojetín 2019

CZ RO B CMZP logo RGB v2


Realizace sídelní zeleně v intravilánu města Kojetín

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je nová výsadba ve 4 lokalitách města Kojetín. Navrhovaná výsadba ovlivní daná místa nárůstem objemu zeleně a navýšením množství a druhové pestrosti použitých druhů dřevin a trvalek. Z hlediska biodiverzity a objemu zeleně je nový projekt významným faktorem pro snížení vysokých letních teplot ve městě.

Celkové způsobilé výdaje: 1 276 023 Kč
Dotace EU: 765 614 Kč (60 %)
Příspěvek příjemce podpory: 510 409 Kč (40 %)
Datum zahájení realizace projektu: 15. 4. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 3. 2024

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Město Kojetín

ČISTOTA VODY   KVALITA OVZDUŠÍ   ZPRACOVÁNÍ ODPADU   OCHRANA PŘÍRODY   ENERGETICKÉ ÚSPORY
 Kvalita vody    Kvalita ovzdusi            Zpracovani odpadu               Ochrana prirody          Energeticke uspory                                     Vytvořeno 31.3.2021 13:06:31 | přečteno 248x | e.izsova