Město Kojetín

Vyhledávání

Pořízení automobilů pro účely poskytování sociální služby Kojetín 2021

obr111obr 2

Dotační program – IROP
 
ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI (4. výzva)
 

Projekt
 
POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KOJETÍN
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

automobil II (1) automobil
 
Účel projektu
Účelem projektu je pořízení dvou automobilů pro zajištění mobility a dostupnosti pečovatelské služby a odborného sociálního poradenství „Poradna pro seniory“, které Centrum sociálních služeb poskytuje.
Na základě výběrového řízení byla vybrána společnost SAMOHÝL MOTOR a.s., provoz SAMOHÝL ZLÍN, která automobily dodá.
 
Popis projektu a cíle
Město Kojetín se přihlásilo do 4. výzvy MAS Střední Haná s názvem „STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.
Projekt řeší rozvoj sociálních služeb (které bude realizovat Centrum sociálních služeb Kojetín), ve městě Kojetíně a jeho katastrálním území (Kovalovice, Popůvky), a toto území se nachází v lokalitě MAS Střední Haná.
Cílem projektu bylo pořízení dvou automobilů, z nichž jedno bude se speciální úpravou pro imobilní osoby na vozíčku, a to za účelem zkvalitnění poskytování sociálních služeb v Kojetíně v rámci pečovatelské služby a odborného sociálního poradenství “Poradna pro seniory“.
 
Pečovatelská služba (terénní a ambulantní) poskytuje pomoc osobám, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení mají sníženou soběstačnost a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, jež vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v jejich domácnosti popřípadě v sídle poskytovatele pečovatelské služby, a to na základě individuálních potřeb. Poskytování pečovatelské služby v domácnostech uživatelů na území města Kojetína a jeho místních částí Kovalovice a Popůvky umožňuje těmto lidem setrvat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí, s úsilím o zachování vlastní soběstačnosti, běžných aktivit a zvyklostí.
Odborné sociální poradenství „Poradna pro seniory“ (terénní a ambulantní) bezplatně podporuje uživatele prostřednictvím kvalifikovaného sociálního pracovníka v tom, aby znali svá práva i povinnosti, uměli účinně vyjádřit své potřeby a požadavky, byli schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Dále také podporuje a pomáhá osobám pečujícím o staré a nemocné lidi. Poradna pro seniory pomáhá uživatelům služby zvýšit jejich dovednosti, znalosti a právní povědomí.
 
Realizací projektu dojde k rozšíření vozového parku pro poskytování zaregistrovaných sociálních služeb a tím zároveň dojde ke zvýšení kvality služeb poskytovaných Centrem sociálních služeb Kojetín p. o.
 
 
Datum zahájení realizace projektu: leden 2022
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2022
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Příjemce dotace: Město Kojetín
Dodavatel: Samohýl motor a.s., provoz Samohýl Zlín
Vytvořeno 11.3.2022 7:46:22 | přečteno 181x | r.mitas