Město Kojetín

Vyhledávání

BIOCENTRUM Kojetín 2020

CZ RO B CMZP logo RGB v2


BIOCENTRUM Kojetín

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt řeší výstavbu biocentra, které povede k revitalizaci  území. Rozloha biocentra bude cca 10 ha a bude se skládat ze soustavy průtočných a neprůtočných tůní, vodních příkopů a manipulačních objektů.

Celkové způsobilé výdaje: 29 019 512 Kč
Dotace EU:  29 019 512 Kč (100 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1.7.2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 28.2.2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR 
                                        Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Město Kojetín
Realizační firma: KAVYL, spol. s.r.o.

ČISTOTA VODY   KVALITA OVZDUŠÍ   ZPRACOVÁNÍ ODPADU   OCHRANA PŘÍRODY   ENERGETICKÉ ÚSPORY
 Kvalita vody    Kvalita ovzdusi            Zpracovani odpadu               Ochrana prirody          Energeticke uspory                                     Vytvořeno 19.3.2021 11:40:51 | přečteno 2725x | r.drtina