Město Kojetín

Vyhledávání

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti (podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Stránky umístěné na serveru https://www.kojetin.cz

jsou vytvořeny s ohledem na přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny důležité zásady přístupnosti podle zákona v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, až na výjimky uvedené níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

Videa na internetových stránkách nebudou obsahovat titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Ve výjimečných případech jsou originální dokumenty převzaté od jiných orgánů ke zveřejnění vloženy jako oskenovaný obraz v PDF.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Pro prezentaci všech informací na tomto serveru je použit značkovací jazyk HTML spolu s CSS předpisy stylů, což umožňuje oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost pak dovoluje informace zobrazit, respektive prezentovat na všech existujících zařízeních.
Všechny stránky webu dovolují měnit velikost textu v závislosti na nastavení prohlížeče.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Některé informace na tomto serveru jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, otevřených formátech OpenDocument (ODT, ODS, ODP) nebo MS Office (DOC, XLS, PPT), a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč pro daný formát.

Pokud přiložený soubor zabírá moc místa nebo je souborů větší počet, jsou některé soubory ve formátu ZIP. Před otevřením takového souboru je třeba nejprve soubor „rozbalit“. S největší pravděpodobností ale již budete mít na svém počítači podobný program nainstalovaný, nebo dokonce takovouto možnost nabízí přímo Váš operační systém.

Kde stáhnout prohlížeče dokumentů

pro PDF, pro video Flash Player -Adobe
pro formáty Microsoft [doc, xls, docx, xlsx ...] -
Microsoft
pro formáty OpenDocument [odt, ods, sxw, sxc ...] -
LibreOffice

Mapa stránek a vyhledávání

Vzhledem k rozsahu webu doporučujeme novým uživatelům využít mapu stránek, kde je hierarchicky zobrazena struktura webu, nebo použít vyhledávací formulář na titulní straně (k dispozici je vyhledávací služba, která vyhledává pouze v doméně www.kojetin.cz).

Kontakt na správce webu

Tato adresa slouží pro řešení technických záležitostí, týkajících se této webové prezentace. Vaše případné náměty, či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete zaslat na adresu:

Město Kojetín

Masarykovo náměstí 20

75201 Kojetín 

správce webových stránekVytvořeno 14.2.2020 13:08:24 | přečteno 1494x | j.stav