Město Kojetín

Vyhledávání

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., na základě žádosti

Informace poskytnuté na základě žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2023

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Žádost o poskytnutí informací o rozhodnutích vydaných SÚ Kojetín za období od 1.10.2022 do 31.12.2022 na pozemní stavby (budovy) pro právnické osoby.ikona souboruOdpověď 
 2 Žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb. Investiční plány města Kojetín ikona souboruOdpověď 
 3 Žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb. Investiční plány města Kojetín ikona souboruOdpověď
 4 Žádost o poskytnutí informací o rozhodnutích vydaných SÚ Kojetín za období od 1.1.2023 do 31.3.2023 na pozemní stavby (budovy) pro právnické osoby.  ikona souboruOdpověď
 5 Žádost o poskytnutí informací podle z.č. 106/1999 Sb. o řízeních o odstranění stavby ikona souboruOdpověď ikona souboruPříloha1 ikona souboruPříloha2
 6 Žádost o poskytnutí informací o rozhodnutích vydaných SÚ Kojetín za období od 1.4.2023 do 30.6.2023 na pozemní stavby (budovy) pro právnické osoby.  ikona souboruOdpověď

2022 

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Stížnost proti postupu při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPředložení KÚ Olomouckého kraje - doporučeně 
 2 LitFin SPV 3 s.r.o.   infožádost  ikona souboruOdpověď
 3 Informace dle zák.106/1999 Sb.- investiční plány staveb města Kojetín ikona souboruOdpověď  
 4 Infožádost – SW – vyřízení stížnosti a odpověď na žádost o poskytnutí informací ikona souboruOdpověď ikona souboruPříloha1 ikona souboruPříloha2  ikona souboruPříloha3 ikona souboruPříloha4  ikona souboruPříloha5 ikona souboruPříloha6
 5 Odpověď na žádost o informace k šetření podnětu ke stavbám v záplavovém území v k.ú. Němčice nad Hanou ikona souboruOdpověď
 6 Istav Media, s.r.o. Praha 5 – počet vydaných stavebních povolení na budovy pro právnické osoby od 1.10. do 31.12.2021 ikona souboruOdpověď    
 7 Dotaz na evidenci obyvatel v obci Bojanovice, Zlobice odloženo dne 03.02.2022, spis č. 390/2022
 8 Zařazení pozemní komunikace do Pasportu místních komunikací města Kojetínikona souboruOdpověď
 9 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace a žádost o poskytnutí informací   ikona souboruDokument
10  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace a stížnost na nesprávný úřední postup ikona souboruDokument    
11 Dotaz na situaci spojenou s válkou na Ukrajině  odloženo dne 11.03.2022, spis č. 561/2022
12  Žádost o zaslání všech povolení vydaných SÚ Kojetín na stavbu "AMAZON"  ikona souboruOdpověď ikona souboruPříl.1 ikona souboruPříl.2 ikona souboruPříl.3 ikona souboruPříl.4 ikona souboruPříl.5 ikona souboruPříl.6 ikona souboruPříl.7 ikona souboruPříl.8 ikona souboruPříl.9 
13Žádost o poskytnutí stavebního povolení ke stavbě č.p. 427  ikona souboruOdpověď 
14 Válka na Ukrajině, činnost ukrajinské armády v této válce, činnost ruské armády v této válce, činnost České televize a převážně její prezentace války na Ukrajině v médiích,  korupce českého státu a korupce v jeho orgánech, zločiny proti životu, zdraví a majetku v ČR, atd.;   odloženo dne 01.04.2022, spis č. 665/2022       
15 Válka na Ukrajině, činnost ukrajinské armády v této válce, činnost ruské armády v této válce, zločiny proti životu, zdraví a majetku v ČR, cesty premiéra ČR Petra Fialy na  Ukrajinu neviditelným vlakem s technologií Stealth české výroby do okupovaného Kyjeva, dodávání českých zbraní na Ukrajinu, otázky na osobu prezidenta Ukrajiny  Volodymyra Zelenského, otázky na osobu premiéra ČR Petra Fialy, atd. odloženo dne 01.04.2022, spis č. 665/2022   
16 Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných SÚ Kojetín do 31.3.2022 na stavby budov pro právnické osoby. ikona souboruodpověď
17 Žádost o poskytnutí informací podle z.č. 106/1999 Sb. o řízeních o odstranění stavby ikona souboruodpověď ikona souboruPříl.1 ikona souboruPříl.2 
18 Žádost o poskytnutí informací o rozhodnutích vydaných SÚ Kojetín za období od 1.4.2022 do 30.6.2022 na pozemní stavby (budovy) pro právnické osoby.   ikona souboruOdpověď 
19 Žádost o poskytnutí informací podle z.č. 106/1999 Sb. o řízeních o odstranění stavby ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 
20Žádost o poskytnutí informací o rozhodnutích vydaných SÚ Kojetín  za období 01.07.2022-30.09.2022 na pozemní stavby pro právnické osoby ikona souboruodpověď
21  Žádost o poskytnutí kopie právního rozboru OZV č. 1/2022 od MVČR Rozhodnutí o odmítnutí žádosti  
22  Žádost o poskytnutí informací podle z.č. 106/1999 Sb. o zadávání veřejných zakázek ikona souboruodpověď   Otázka pod bodem 4,5,7 odložena dne 13.12.2022

2021

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1  Istav media (rozhodnutí SÚ)ikona souboruIstav media rozhodnutí SÚ.pdf
 2 Stavební úpravy na budově č.p. 427 ikona souboruStavební úpravy na budově č.p. 427
 3 Istav media (rozhodnutí SÚ) ikona souboruIstav media rozhodnutí SÚ leden-březen 2021.pdf  
 4 Istav media (rozhodnutí SÚ) ikona souboruIstav media rozhodnutí SÚ duben-červen 2021.pdf  
 5 Otázky týkající se přijatých dokumentů a v nich prokázané trestné činnosti OČTŘ odloženo
 6 Otázky týkající se činnosti Krajského soudu v Praze

odloženo

 7 Istav Media, s.r.o. Praha 5 (výčet rozhodutí staveb.úřadu za období 07-09 2021 pro právn. osoby) ikona souboruOdpověď 
 8 Podnět k prošetření staveb v záplavovém území v k.ú. Němčice nad Hanouikona souboruOdpověď 
 9 Odpověď na žádost o informace k šetření podnětu ke stavbám v záplavovém území v k.ú. Němčice nad Hanou ikona souboruOdpověď
10 Odpověď na stížnost k šetření podnětu ke stavbám v záplavovém území v k.ú. Němčice nad Hanou ikona souboruOdpověď
11  Infožádost - smlouvy vz ikona souborusmlouvy vz ikona souboruOdpověď
12  Infožádost - zahájení vz ikona souboruOdpověď  
13  Infožádost - kybernetická bezpečnost  ikona souboruOdpověď   
14  Infožádost - uchovávání informací  ikona souboruOdpověď ikona souboruPříloha1 ikona souboruPříloha2    
15  Infožádost - právní služby ikona souboruOdpověď   

2020

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Majetková vypořádání u nemovitostí, pořízených z dotace SFRB z roku 2004 ikona souboruFinanční vypořádání SFRB.pdf
 2 Plán investičních akcí na rok 2020 ikona souboruPlán investičních akcí 2020.pdf  
 3 Řešení průtahů v řízeních a nedodržování zákonných lhůt  ikona souboruLhůty úředníci.pdf
 4 Výčet rozhodnutí stavebního úřadu 04/2020 - 06/2020 ikona souboruVýčet rozhodnutí SÚ.pdf
 5 Systém elektronické spisové služby (eSSL) ikona souborueSSL.pdf
 6 Informace o bytě ve vlastnictví města Kojetína ikona souboruInformace o bytě.pdf
 7 Informace o rozhodnutích vydaných stavebním úřadem ikona souboruRozhodnutí SÚ.pdf
 8 Poskytovatel veřejné dopravy, energií, správy hřbitova, stravování, sociálních služeb ikona souboruOdpověď, ikona souborudoplnění, přílohy ikona souboru1, ikona souboru2, ikona souboru3, ikona souboru4, ikona souboru5, ikona souboru6, ikona souboru7, ikona souboru8
 9 Kácení dřevin a dočasná skládka zeminy ikona souboruOdpověď

2019

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Plán investičních akcí na rok 2019 ikona souboruPlán investičních akcí 2019.pdf
 2 Daňové příjmy, výdaje na údržbu, opravy a investice v Kovalovicích za 1990-2018 ikona souboruPříjmy a výdaje Kovalovice.pdf
 3 Poskytnutí informací o společnostech Domistav CZ a.s., DOMISTAV HK s.r.o. ikona souboruInformace k DOMISTAV.pdf

2018

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1  Plán investičních akcí pro rok 2018 ikona souboruplán investičních akcí 2018.pdf
 2 Veřejná zakázka - zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 tzv. GDPR ikona souboruveřejná zakázka GDPR.PDF
 ikona souboruSmlouva_BDO.PDF
 3 Pověřenec a náklady města na zajištění GDPR ikona souborupověřenec GDPR.pdf
 4 Územní řízení na stavbu "dětské hřiště, Kojetín Jih" ikona souboruÚŘ hřiště JIH.pdf
 5 Informace o firmě, která je skutečným zhotovitelem stavby dětského hřiště "Jih" ikona souborudětské hřiště jih.pdf

2017

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Informace v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení  ikona souborusocialni bydleni.pdf
 2 Informace ke zpětnému odběru a využití odpadů ikona souboruzpetný odběr a vyuziti odpadu.pdf
 3 Způsob vymáhání daňových nedoplatků ikona souborudaňové nedoplatky.pdf
 4 Plán investičních akcí pro rok 2017 ikona souboruplán investic 2017.pdf
 5 Vyjádření k řešení odchytu holubů a plašič ptáků "Birdgard" ikona souboruodchyt ptáků.pdf
 6 Informace o základních školách ikona souboruinformace o zakladnich skolach.pdf

2016

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Informace investičních plánů města v roce 2016 a 2017 ikona souboruInvestiční akce 2016-2017.pdf
 x Informace k těžbě štěrkopísku odloženo
 2 Informace o podobě a délce uchovávání datových zpráv ikona souborudatove zpravy.pdf 
 3 Poskytnutí spisového řádu a spisového a skartačního plánu ikona souborurad.pdf
 ikona souboruplan.pdf
 4 Uchovávání dokumentů, spisový a skartační řád a agenda dopravních přestupků ikona souboruuchovávání dokumentů.pdf
 5 Stížnost na postup - doplnění informace o uchovávání dokumentů ikona souborustížnost, poskytnuti úplné informace.pdf
 6 Informace o evidenci přestupků v souvislosti s provozováním sázkových her a loterií ikona souboruloterie.pdf
 x Poskytnutí statistik nápadu trestné činnosti odloženo
 7 Informace o bankovních účtech města a zůstatcích ikona souboruBankovní účty a zůstatky.pdf

2015

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení v obci ikona souboruVO a technické zabezpečení.pdf
 2 Používání právního informačního systému  ikona souboruprávní informační systém.pdf
 3 Informace k celorepublikovému průzkumu provozování vodovodů a kanalizací v ČR ikona souboruvodovody a kanalizace.pdf
 4 Informace o výdělku tajemníka v roce 2012 ikona souboruvýdělek tajemníka.pdf

2014

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Informace o investičním plánu města seznam stavebních projektů ikona souboruplán investičních akcí 2014.pdf
 2 Informace o investičních plánech 2014 ikona souboruplán investičních akcí 2014.pdf
 3 Informace o výsledku výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 23/1, k.ú. Kojetíninformace poskytnuta na základě žádosti ústně
 4  Informace o dohodě mezi společností TECHNIS Kojetín a Správou majetku města Chropyně na likvidaci bioodpadu ikona souboruukládání bioodpadu.pdf

Vytvořeno 10.2.2020 12:58:21 - aktualizováno 11.11.2020 10:32:02 | přečteno 2453x | j.stav