Město Kojetín

Vyhledávání

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., na základě žádosti

Informace poskytnuté na základě žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2021

Podnět k prošetření staveb v záplavovém území v k.ú. Němčice nad Hanou
 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1  Istav media (rozhodnutí SÚ)ikona souboruIstav media rozhodnutí SÚ.pdf
 2 Stavební úpravy na budově č.p. 427 ikona souboruStavební úpravy na budově č.p. 427
 3 Istav media (rozhodnutí SÚ) ikona souboruIstav media rozhodnutí SÚ leden-březen 2021.pdf  
 4 Istav media (rozhodnutí SÚ) ikona souboruIstav media rozhodnutí SÚ duben-červen 2021.pdf  
 5 Otázky týkající se přijatých dokumentů a v nich prokázané trestné činnosti OČTŘ odloženo
 6 Otázky týkající se činnosti Krajského soudu v Praze

odloženo

 7 Istav Media, s.r.o. Praha 5 (výčet rozhodutí staveb.úřadu za období 07-09 2021 pro právn. osoby) ikona souboruOdpověď 
 8 Podnět k prošetření staveb v záplavovém území v k.ú. Němčice nad Hanouikona souboruOdpověď 
 9 Odpověď na žádost o informace k šetření podnětu ke stavbám v záplavovém území v k.ú. Němčice nad Hanou ikona souboruOdpověď
10 Odpověď na stížnost k šetření podnětu ke stavbám v záplavovém území v k.ú. Němčice nad Hanou ikona souboruOdpověď

2020

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Majetková vypořádání u nemovitostí, pořízených z dotace SFRB z roku 2004 ikona souboruFinanční vypořádání SFRB.pdf
 2 Plán investičních akcí na rok 2020 ikona souboruPlán investičních akcí 2020.pdf  
 3 Řešení průtahů v řízeních a nedodržování zákonných lhůt  ikona souboruLhůty úředníci.pdf
 4 Výčet rozhodnutí stavebního úřadu 04/2020 - 06/2020 ikona souboruVýčet rozhodnutí SÚ.pdf
 5 Systém elektronické spisové služby (eSSL) ikona souborueSSL.pdf
 6 Informace o bytě ve vlastnictví města Kojetína ikona souboruInformace o bytě.pdf
 7 Informace o rozhodnutích vydaných stavebním úřadem ikona souboruRozhodnutí SÚ.pdf
 8 Poskytovatel veřejné dopravy, energií, správy hřbitova, stravování, sociálních služeb ikona souboruOdpověď, ikona souborudoplnění, přílohy ikona souboru1, ikona souboru2, ikona souboru3, ikona souboru4, ikona souboru5, ikona souboru6, ikona souboru7, ikona souboru8
 9 Kácení dřevin a dočasná skládka zeminy ikona souboruOdpověď

2019

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Plán investičních akcí na rok 2019 ikona souboruPlán investičních akcí 2019.pdf
 2 Daňové příjmy, výdaje na údržbu, opravy a investice v Kovalovicích za 1990-2018 ikona souboruPříjmy a výdaje Kovalovice.pdf
 3 Poskytnutí informací o společnostech Domistav CZ a.s., DOMISTAV HK s.r.o. ikona souboruInformace k DOMISTAV.pdf

2018

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1  Plán investičních akcí pro rok 2018 ikona souboruplán investičních akcí 2018.pdf
 2 Veřejná zakázka - zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 tzv. GDPR ikona souboruveřejná zakázka GDPR.PDF
 ikona souboruSmlouva_BDO.PDF
 3 Pověřenec a náklady města na zajištění GDPR ikona souborupověřenec GDPR.pdf
 4 Územní řízení na stavbu "dětské hřiště, Kojetín Jih" ikona souboruÚŘ hřiště JIH.pdf
 5 Informace o firmě, která je skutečným zhotovitelem stavby dětského hřiště "Jih" ikona souborudětské hřiště jih.pdf

2017

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Informace v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení  ikona souborusocialni bydleni.pdf
 2 Informace ke zpětnému odběru a využití odpadů ikona souboruzpetný odběr a vyuziti odpadu.pdf
 3 Způsob vymáhání daňových nedoplatků ikona souborudaňové nedoplatky.pdf
 4 Plán investičních akcí pro rok 2017 ikona souboruplán investic 2017.pdf
 5 Vyjádření k řešení odchytu holubů a plašič ptáků "Birdgard" ikona souboruodchyt ptáků.pdf
 6 Informace o základních školách ikona souboruinformace o zakladnich skolach.pdf

2016

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Informace investičních plánů města v roce 2016 a 2017 ikona souboruInvestiční akce 2016-2017.pdf
 x Informace k těžbě štěrkopísku odloženo
 2 Informace o podobě a délce uchovávání datových zpráv ikona souborudatove zpravy.pdf 
 3 Poskytnutí spisového řádu a spisového a skartačního plánu ikona souborurad.pdf
 ikona souboruplan.pdf
 4 Uchovávání dokumentů, spisový a skartační řád a agenda dopravních přestupků ikona souboruuchovávání dokumentů.pdf
 5 Stížnost na postup - doplnění informace o uchovávání dokumentů ikona souborustížnost, poskytnuti úplné informace.pdf
 6 Informace o evidenci přestupků v souvislosti s provozováním sázkových her a loterií ikona souboruloterie.pdf
 x Poskytnutí statistik nápadu trestné činnosti odloženo
 7 Informace o bankovních účtech města a zůstatcích ikona souboruBankovní účty a zůstatky.pdf

2015

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení v obci ikona souboruVO a technické zabezpečení.pdf
 2 Používání právního informačního systému  ikona souboruprávní informační systém.pdf
 3 Informace k celorepublikovému průzkumu provozování vodovodů a kanalizací v ČR ikona souboruvodovody a kanalizace.pdf
 4 Informace o výdělku tajemníka v roce 2012 ikona souboruvýdělek tajemníka.pdf

2014

 č. Obsah žádosti a odpovědiodpověď 
 1 Informace o investičním plánu města seznam stavebních projektů ikona souboruplán investičních akcí 2014.pdf
 2 Informace o investičních plánech 2014 ikona souboruplán investičních akcí 2014.pdf
 3 Informace o výsledku výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 23/1, k.ú. Kojetíninformace poskytnuta na základě žádosti ústně
 4  Informace o dohodě mezi společností TECHNIS Kojetín a Správou majetku města Chropyně na likvidaci bioodpadu ikona souboruukládání bioodpadu.pdf

Vytvořeno 10.2.2020 12:58:21 - aktualizováno 11.11.2020 10:32:02 | přečteno 257x | j.stav