Město Kojetín

Vyhledávání

Odpady – městský systém

informace o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu, o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému

1) Oddělené soustřeďování komunálního odpadu je podrobně stanoveno Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Kojetína, která nabyla účinnosti dne 1.1.2022

2) Využití a odstranění komunálního odpadu je podrobně uvedeno v Plánu odpadového hospodářství města Kojetína pro období 2016 - 2025 v článku 1.3.1 – Způsoby nakládání s odpady obce a způsob jejich využití nebo odstranění

3) Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu je uvedeno rovněž v Plánu odpadového hospodářství města Kojetína pro období 2016 - 2025 v závazné části 2.1 Předcházení vzniku odpadů

4) Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému

a) Počet obyvatel: 6 078
b) Počet a objem nádob občanů na směsný komunální odpad, četnost svozů: 1662/ svoz po 14 dnech
c) Počet a objem kontejnerů na tříděný odpad, četnost svozu:
    - Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou nádoby velikosti 1100 l, 240 l a 120 l, jsou označeny příslušnými nápisy a zcela nebo částečně barevně odlišeny a jednorázově do velkoobjemových kontejnerů 3–10 m3.
    - Papír 53/týdně
    - Plast 55/týdně
    - Sklo bílé 0
    - Sklo barevné 36/podle potřeby až 3 týdny
    - Kovové odpady 8 (sběrný dvůr)
    - Jedlé oleje a tuky nemáme (sběrný dvůr)
    - Biologický odpad 1680/ 1 x za 14 dnů
d) Objemný odpad – svoz objemného odpadu je zajišťován celoročně na sběrném dvoře. V místních částech Kojetín II – Popůvky a Kojetín III-Kovalovice mobilním svozem 2 x ročně (pátek–sobota) do velkoobjemových kontejnerů 10 m3, na předem vyhlášených stanovištích, které jsou zveřejňovány na webových stránkách města Kojetína a letácích doručených do schránek.
Nebezpečný odpad – mobilní svoz 2x rok, sběr předem na jedno místo, SSO, jinak: 2x ročně mobilní sběr firmou BIOPAS Kroměříž, na předem vyhlášených stanovištích, které jsou zveřejňovány na webových stránkách města Kojetína a letácích doručených do schránek. Celoročně na sběrném dvoře.

5) Množství odpadů za roky 2018-2022
Kat. číslo
Ktg
Název odpadu
2018/t
2019/t
2020/t
2021/t
2022/t 
080318
O
Odpadní tiskařský toner
0,041
0,058
0,006
0,027
 
150101
O
Papírové a lepenkové obaly
64,545
70,227
101,668
0
     0  
150102O
O
Plastové obaly
1,395
0
0
0
150105
O
Kompozitní obaly
1,9
0,138
0
0
 
150107
O
Skleněné obaly
73,089
72,167
78,894
0
0
150110
N
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
8,318
9,521
8,837
9,629
 
150102
N
Adsorbční činidla
0,002
0,0505
0
0
 
170102
O
Cihly
16,217
3,02
13,04
10,065
3,655
170106
N
Směsi nebo oddělené frakce betonu
17,8
33,845
24,31
0
 
170107
O
Směsi nebo oddělené frakce betonu
2,16
14,57
9,96
3,4
4,960  
170411
O
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
0,925
1,705
1,52
1,345
0,440  
170604
O
Izolační materiály
14,92
16,61
17,765
22,051
15,720  
170605
N
Stavební materiály obsahující azbest
9,21
0
9,597
32,82
19,700  
180103
N
Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky
0,011
0,007
0,01375
0,025
0,051000  
200101
O
Papír a lepenka
1,23
0
0
113,952
109,490
200102
O Sklo
 
 
 
75,719
81,770  
200110
O
Oděvy
17,795
15,849
13,972
12,03
13,675
200111
O
Textilní materiály
17,19
20,76
24,095
4,35
 
200119
N
Pesticidy
0,117
0,124
0,045
0,186
0,299
200125
O
Jedlý olej a tuk
0,01
0,027
0,146
0,439
0,074
200126
N
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 05
0,14
0,28
0,272
0,995
0,8550
200127
N
Barvy, tiskařské barvy, lepidla
 
 
 
3,135
11,55600
200132
N
Jiná nepoužitá léčiva
0,0265
0,078
0,068
0,0695
0,046500  
200133
N
Baterie a akumulátory
0,02
0
0,15
0
 
200138
O
Dřevo
58,987
35,48
1,635
4,83
1,290000  
200139
O
Plasty
87,619
90,206
90,424
93,821
98,761
200140
O
Kovy
20,3095
21,417
30,705
25,7
20,270
200201
O
Biologický odpad
571,23
737,00
640,77
651,47
558,150
200203   O Jiný biologický nerozložitelný odpad     18,240 
200301
O
Směsný komunální odpad
1361,61
1311,47
1303,63
1297,61
1241,737
200302
O
Odpad z tržišť
53,00
48,98
54,62
49,46
50,220000  
200307
O
Objemný odpad
340,475
333,068
488,301
578,60
459,260 


6)Náklady na provoz obecního systému

Informace o nákladech na provoz obecního systému nakládání s komunálním odpadem jsou podrobně uvedeny v Závěrečném účtu a zprávě o hospodaření města, zde https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/rozpocet-a-zaverecny-ucet/zaverecne-ucty-a-zpravy-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.html

- pro rok 2023 je poplatek MPKO 790 Kč/poplatníka dle OZV č. 4/2022


Harmonogram svozu biologického odpadu

14 denní cyklus v období březen-listopad

26.8.2021 12:39:28 | přečteno 635x | j.stav | Celý článek
 

Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu

14 denní cyklus

26.8.2021 12:39:34 | přečteno 566x | j.stav | Celý článek
 

Přechodná stanoviště svozu biologického odpadu

Termín přistavení kontejnerů bude upřesněn na letácích doručených do jednotlivých nemovitostí

26.8.2021 12:39:40 | přečteno 281x | j.stav | Celý článek
 

Sběrný dvůr

Družstevní 1364, 75201 Kojetín

26.8.2021 12:39:48 | přečteno 1369x | j.stav | Celý článek
 

Seznam stanovišť kontejnerů na kov

šedé nádoby

26.8.2021 12:39:58 | přečteno 477x | j.stav | Celý článek
 

Seznam stanovišť movité věci – oděvy obuv a textil

bílé kontejnery

26.8.2021 12:40:04 | přečteno 521x | j.stav | Celý článek
 

Seznam stanovišť zvláštních nádob na sběr tříděného odpadu

barevné kontejnery (sklo, papír, plasty, nápojové kartony)

26.8.2021 12:40:18 | přečteno 347x | j.stav | Celý článek
 
Vytvořeno 26.8.2021 12:33:37 - aktualizováno 17.1.2023 14:46:49 | přečteno 5357x | j.stav