Město Kojetín

Vyhledávání

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky města Kojetín (dále jen OZV) a Nařízení města Kojetín

OZV a Nařízení vydané po 1.1.2022 jsou publikovány pouze ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.
Níže uvedené OZV a Nařízení jsou platné a účinné a budou do sbírky doplněny do roku 2023.


 č./rok
název právního předpisu
 obsah
 účinnost
 OZV
 2/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Kojetína

 01.01.2022
 OZV
 1/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 01.01.2022 
 OZV
 6/2019
o místním poplatku ze vstupného 
 01.01.2020
 OZV 
 5/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 01.01.2020
 OZV 
 4/2019
o místním poplatku ze psů
 01.01.2020
 OZV 
 2/2019
požární řád města Kojetína
 01.05.2019
 OZV 
 1/2019
o nočním klidu
 19.04.2019
 OZV 
 1/2017
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Kojetín
 19.10.2017
 Nařízení
 1/2014
kterým se vydává tržní řád
 01.10.2014
 OZV
 4/2012
kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 13.07.2012
 OZV
 2/2012
o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města
 29.03.2012
 OZV
 3/2011
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
 01.01.2012
 OZV
 4/2003
o udržování čistoty veřejných prostranství a k ochraně veřejné zeleně  04.07.2003
 OZV
 1/2002
o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
 01.01.2003
 OZV 6/2001o zimní údržbě místních komunikací ikona souboru6-2001 zimní údržba MK.pdf 27.12.2001
 OZV
 10/1997
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o zřízení Městské policie v Kojetíně ze dne 28.11.1995. 
 01.01.1998
 OZV
 1995
o zřízení městské policie v Kojetíně
 20.12.1995

Vytvořeno 9.11.2021 16:05:36 - aktualizováno 9.11.2021 16:05:49 | přečteno 1953x | j.stav