Město Kojetín

Vyhledávání

Rekonstrukce Základní umělecké školy Kojetín 2018

data:image/png;base64

Rekonstrukce Základní umělecké školy Kojetín

Olomoucký kraj poskytl městu Kojetín v rámci individuální dotace na rok 2017 finanční příspěvek ve výši 6.000.000,- Kč. Uvedená finanční částka byla použita jako finanční podpora na rekonstrukci objektu Základní umělecké školy Hanusíkova v Kojetíně, který je ve vlastnictví města Kojetín.

Celý stávající objekt byl odizolován proti vzlínající vodě a vlhkosti vodorovnou celoplošnou hydroizolací, podříznutím zdí, případně aplikována hydroizolace injektáží. Stavební úpravy spočívaly v celkové rekonstrukci učeben a kanceláří, sociálních zařízení, technických místností včetně rekonstrukce ZTI, kanalizace, elektro slaboproud a silnoproud, nové plynové kotelny včetně trubních rozvodů a radiátorů s možností dálkového řízení a regulace. Všechny místnosti byly upraveny tak, aby vyhovovaly všem požadavkům norem odhlučnění a akustice pro výuku hudby a zpěvu.

Vnější úpravy spočívaly v opravě konstrukce krovu a výměny střešní krytiny, opravy komínů včetně zateplení půdního prostoru. Fasáda objektu byla zateplena a ve spolupráci s f. ČEZ byla realizována přeložka kabelu el. přívodu ze vzdušného vedení do vedení v zemi. Veškeré požadavky na tyto úpravy byly konzultovány před vypracováním projektové dokumentace mezi investorem, nájemcem a projektantem. Stavba bude dokončena v první polovině r. 2018 a po kolaudačním řízení předána vlastníkem do užívání nájemci.

Ke stávajícímu objektu Základní umělecké školy byl ve dvorním traktu přistaven koncertní sál pro vystoupení a soutěže žáků.

Propagace této dotace byla několikrát zveřejněna v Kojetínském Zpravodaji, nejobsáhleji v dubnovém vydání 2017 na straně 17. 

Rudolf Drtina, referent VŽPD

Vytvořeno 11.12.2019 17:13:23 | přečteno 148x | ernest