Město Kojetín

Vyhledávání

Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště v Kojetíně 2018

Olomoucký kraj

Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště v Kojetíně.

Město Kojetín je investorem stavby Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště. Realizace předmětné stavby je naplánována do poloviny roku 2019 a její financování bude zajištěno z prostředků města Kojetín a Olomouckého kraje. Finanční podpora Olomouckého kraje byla poskytnuta městu Kojetín formou dotace, a to v rámci dotačního programu na podporu výstavby a rekonstrukce sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018. Celková výše dotace činí 8 000 000 Kč a její čerpání je nutno provést do konce roku 2018. Dotace smí být použita pouze na provedení prací a dodávek na předem stanovených stavebních objektech, tedy na rekonstrukci objektu stravování spočívající zejména v dodávce moderního vybavení zázemí kuchyně, včetně nutných stavebních prací, rozvodů elektřiny, vody, vzduchotechniky a elektronického zabezpečení, dále vybudování vedení teplovodu a doplnění technologie výměníkové stanice k zajištění ohřevu vody v bazénech a sociálním zařízení koupaliště a kempu, dále vybudování areálu kempu přiléhajícího ke koupališti, a to zejména provedením terénních úprav a přípravných prací, výrobou a dodáním chatek a výstavbou budovy sociálního zázemí kempu (WC, kuchyně, sklad). Součástí realizace kempu bude částečně zbudování a oprava oplocení areálu koupaliště, dále zbudování atrakcí, v podobě rovné skluzavky „kamikadze“ a balančních a posilovacích prvků vypodobněných do vraku ztroskotané lodi.

V rámci provozu bude možné dosáhnout poskytování služeb a zázemí jak pro rekreační využití volného času, tak i pro sportovní přípravu klubů a spolků a v neposlední řadě také prodloužení koupací sezóny na koupališti na období květen–září.

Takto provedenou rekonstrukcí bude dosaženo vybudování sportovního a rekreačního areálu, který bude rozsahem a kvalitou služeb jediným areálem v širokém okolí Kojetína a tudíž lze v budoucnu očekávat jeho plnou vytíženost.

Za město Kojetín

Rudolf Drtina, referent výstavby, životního prostředí a dopravy

 

Vytvořeno 11.12.2019 17:13:28 | přečteno 143x | ernest