Město Kojetín

Vyhledávání

VOLBY do zastupitelstev obcí 2022

volby Kojetín 2022

pátek 23. a sobota 24. září 2022

Informace Městského úřadu Kojetín (pověřeného obecního úřadu a registračního úřadu)

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb bylo zveřejněno 13.4.2022 ve sbírce zákonů pod ikona souboruč. 81/2022 Sb.,
V Kojetíně a obcích pověřeného obecního úřadu budou probíhat ve dnech 23.9. a 24.9. pouze volby do zastupitelstev obcí.

Informace Ministerstva vnitra ČR (MVČR) pro voliče, k volbám do zastupitelstev obcí 2022

Informace a vzory Ministerstva vnitra ČR (MVČR) pro volební strany, k volbám do zastupitelstev obcí 2022
Informace Českého statistického úřadu (ČSÚ) pro volební strany, k volbám 2022
Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje zejména pro volební strany, k volbám 2022

Počty obyvatel k 1.1.2022 z webu ČSÚ

Informaci o stanovení počtu členů zastupitelstev pro volební období 2022-2026 zveřejnily obce na svých úředních deskách:
Kojetín (21), Křenovice (9), Lobodice (9), Měrovice nad Hanou (15), Oplocany (7), Polkovice (7), Stříbrnice (7) a Uhřičice (9)

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin jsou od 02.08.2022 zveřejněny na úřední desce MěÚ Kojetín.

Registrované volební strany v obcích RÚ Kojetín:
ikona souboruKojetín: 1. KSČM / 2. ČSSD / 3. ODS / 4. Trikolora / 5. Energický Kojetín s podporou ANO 2011 / 6. KDU-ČSL / 7. SPD / 8. KOJETÍN 2022
ikona souboruKřenovice: 1. KDU-ČSL / 2. „Pro rozvoj obce"
ikona souboruLobodice: 1. ANO / 2. Má obec, má volba / 3. KDU-ČSL / 4. NAŠE LOBODICE
ikona souboruMěrovice nad Hanou: 1. HANÁ / 2. KSČM
ikona souboruOplocany: 1. OPLOCANY 2022 / 2. MLADÁ KREV OPLOCAN / 3. Nový Impuls – Společně pro Oplocany
ikona souboruPolkovice: 1. Společně pro Polkovice / 2. Nezávislí pro Polkovice
ikona souboruStříbrnice: 1. ZA KLIDNÉ SOUŽITÍ / 2. ZA VZHLED A ROZVOJ
ikona souboruUhřičice: 1. ŠANCE PRO VŠECHNY / 2. UHŘIČICE OBČANŮM / 3. KSČM / 4. ROZVOJ OBCE

Vzor ikona souborudelegování členů do okrskových volebních komisí
(Kojetín 8 OVK, ostatní obce po 1 OVK – informace o počtu a sídlech volebních okrsků jsou zveřejněny na úředních deskách jednotlivých obcí)

Informace budou postupně doplňovány

Kontakty na zaměstnance registračního úřadu MěÚ Kojetín:
Kontaktní e-mail: volby@radnice.kojetin.cz (e-mail je doručen vždy všem zaměstnancům registračního úřadu)
Bc. Jiří Stav – kancelář č. 102, j.stav@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 404, mobil: 608 987 971
Michaela Daňková – kancelář č. 101, m.dankova@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 422, mobil: 776 598 396
Mgr. Dalimil Kolek – kancelář č.116, d.kolek@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 724, mobil: 774 433 937

Vytvořeno 13.4.2022 17:58:19 - aktualizováno 10.8.2022 18:05:53 | přečteno 2340x | j.stav