Město Kojetín

Vyhledávání

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021
obr
 
ikona souboruPrezident ČR vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 
ikona souboruMožnost volit na voličský průkaz 

Možnost volit mimo volební místnost:

  • ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat MěÚ Kojetín a ve dnech voleb i příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (pouze na území příslušného volebního okrsku, např. doma); Toto se však netýká voličů s onemocněním covid-19 a voličů s nařízenou karanténou nebo izolací.
  • volič může požádat MěÚ Kojetín do 7.10.2021 na pracovišti matriky a ohlašovny MěÚ Kojetín tel. 581277425, 581277426; ve dny voleb MěÚ Kojetín tel. 581277411 nebo konkrétní volební komisi – telefonní seznam na www.kojetin.cz

Zvláštní způsoby hlasování

Pro tyto volby jsou stanoveny zvláštní způsoby hlasování – podrobné informace najdete na www.mvcr.cz (QR v informacích o způsobu hlasování u sady hlasovacích lístků, které obdržíte do poštovních stránek).

Hygienická opatření:

Ve volebních místnostech budou zajištěna zvýšená hygienická opatření. Ve volebních místnostech bude nezbytné mít nasazen respirátor a dbát organizačních pokynů okrskové volební komise.


Zveřejňované volební dokumenty, ostatní informace


ikona souboru

Tiskopisy, vzory:
ikona souboruOznámení o konání shromáždění                 
 
 
Veškeré potřebné informace k volbám najdete:
  • Úplná znění zákonů a jiné právní předpisy související s volbami, závazná stanoviska Ministerstva vnitra, aktuální informace o volbách atd. naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR
  • Vše kolem voleb ze strany krajského úřadu (informace o organizaci voleb a termíny ze strany KÚ Olomouc, informace pro starosty atd.) naleznete na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje 
Kontakty
Kontaktní e-mail: volby@radnice.kojetin.cz  (e-mail doručen vždy všem osobám odpovědným za přípravu voleb – viz níže a tajemníkovi MěÚ)
Bc. Jana Nakládalová - j.nakladalova@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 420, mobil:773286228
Michaela Daňková - m.dankova@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 422, mobil:776598396
Jarmila Vašíčková, DiS –  j.vasickova@radnice.kojetin.cz, tel. 581277425, mobil:777457394

Vytvořeno 2.7.2021 11:07:20 | přečteno 964x | j.nakladalova