Město Kojetín

Vyhledávání

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY NA SPLATNOST POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY

Dovolujeme si upozornit občany, kteří doposud neuhradili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020, že splatnost poplatku byla k 30.09.2020. Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 je sazba poplatku stanovena ve výši 760,- Kč za poplatníka. Správce poplatku může včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků zvýšit až na trojnásobek.

Vzhledem k epidemiologické situaci vás žádáme, abyste platby prováděli přednostně bezhotovostním převodem na účet Města Kojetína             
č. 19-1883093339/0800. Platební údaje (variabilní symbol) jsou shodné jako v předchozích letech, pokud je neznáte, můžete se informovat na telefonním čísle 581 277 463.
 
Bc. Iveta Králová
MěÚ Kojetín, finanční odbor

Vytvořeno 24.11.2020 8:07:23 | přečteno 1758x | i.kralova