Město Kojetín

Vyhledávání

Údržba vodárenských zařízení v obcích a místních částech Sobíšky a Popůvky

V 39. a 40. týdnu 2020

V rámci plánované kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodárenských poklopů (VP, PD), odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodů. Po dobu provádění údržby vodárenských zařízení nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům.
Pracovník zodpovědný za provádění těchto prací je – mistr PVP I. p. Výstřela Rostislav, mobil 602 584 341.

Ing. Jiří Pavlík
Vedoucí provozu vodovodů
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šírava 482/21, Přerov I - Město
750 02 Přerov
IČ 47674521
DIČ CZ47674521
tel. 581 299 132


Vytvořeno 24.9.2020 13:04:21 | přečteno 247x | r.mitas