Město Kojetín

Vyhledávání

Přerušení dodávky vody 17.12.2019 v Kojetíně

17.12.2019 od 8,00 do 14,00 hodin bude přerušena dodávka vody v části města Kojetín a bez dodávky vody budou nemovitosti na náměstí Svobody v úseku od křižovatky s ulicí Sladovní po železniční přejezd na Tovačov (směr Měrovice).  

Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Kojetín – rekonstrukce přívodního řadu ve směru od Měrovic“, kde budou realizovány práce s provedením trvalých opatření pro zásobení obyvatel předmětné části města.

Po dobu přerušení dodávky vody žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Současně uvádíme, že s ohledem na klimatické podmínky v den odstávky, bude při teplotách nad 0°C zajištěna provizorní dodávka vody z kontejnerové cisterny (PVP - malý vlek) umístěné na parkovišti u hřbitova, zde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: dispecink@vakpr.cz.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.

  • Cisterny na pitnou vodu budou rozmístěny viz výše.
  • Pracovník VaK Přerov, a.s. provozu vodovodů zodpovědný za obnovení dodávky vody – mistr PVP II. p. Výstřela Rostislav, mobil 602 584 341, e-mail: vystrela@vakpr.cz.
  • Žádám příslušné pracovníky VaK Přerov, a.s. a městský úřad o zveřejnění tohoto oznámení v místě obvyklým způsobem.

Ing. Jiří Pavlík

Vedoucí provozu vodovodů
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město
tel. 581 299 132


Vytvořeno 17.12.2019 14:38:56 | přečteno 261x | tana