Město Kojetín

Vyhledávání

Pozvánka na řádnou Valnou hromadu honebního společenstva

Pozvánka na řádnou Valnou hromadu honebního společenstvaMěrovice nad Hanou  ( podle § 22 odst.2  z.č. 449ú2001Sb.  a násl. )

Dovoluji si Vás tímto pozvat na řádnou Valnou hromadu Honebního společenstva Měrovice nad Hanou se sídlem v Měrovicích nad Hanou, která se bude konat v sobotu 18.2.2023 ve 14:20 hod v klubovně hasičské zbrojnice obce Měrovice nad Hanou s tímto programem:
 
  • Zahájení a schválení programu Valné hromady.
  • Volba zapisovatele, skrutátorů, mandátové, volební a návrhové komise.
  • Schválení jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady.
  • Kontrola usnesení z minulé Valné hromady.
  • Informace o činnosti HS – zprávy jednotlivých funkcionářů.
  • Zpráva mandátové komise.
  • Volba honebního starosty, místostarosty, pokladníka a dalších čtyř členů honebního sboru, prvního a druhého náhradníka honebního sboru.
  • Diskuse.
  • Návrh na usnesení Valné hromady a jeho schválení.
  • Závěr a občerstvení.
 
 
V Měrovicích nad Hanou 31.1. 2023


Ing. Jiří Olšanský v.r.
Starosta Honebního společenstva

Vytvořeno 13.2.2023 16:19:15 | přečteno 149x | j.belka