Město Kojetín

Vyhledávání

Odpady a sběrný dvůr v období vánočních svátků 2021

Vážení občané,
upozorňujeme vás, že přes vánoční svátky bude uzavřen sběrný dvůr v době od 23.12.2021 do 3.1.2022 včetně. Podobně jako v minulých letech budou v Kojetíně po dobu vánočních svátků od 23.12.2021 do 3.1.2022 rozmístěny velkoobjemové kontejnery, které slouží výhradně na uložení drobného domovního odpadu v období vánočních svátků. Dále vás žádáme, abyste vánoční stromky ukládali ke stanovištím na tříděný nebo komunální odpad, odtud budou sváženy samostatně v pravidelných intervalech, příp. stromky uložili na sběrný dvůr po jeho otevření v lednu. Svoz směsného odpadu bude i nadále probíhat nepřetržitě ve 14denních intervalech bez přerušení včetně svátků dle harmonogramu svozu směsného odpadu. Svoz bioodpadu bude zahájen opět od měsíce března v pravidelných 14denních intervalech navazujících na svoz komunálního odpadu. V období neprovádění svozu můžete vzniklý bioodpad uložit na sběrný dvůr, příp. do kontejnerů na směsný odpad. 

Klidné a spokojené vánoční svátky vám přeje tým pracovníků Města Kojetína a společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

Vytvořeno 26.11.2021 8:22:31 | přečteno 386x | e.izsova