Město Kojetín

Vyhledávání

Odpady a provoz sběrného dvora

EKOKOM LETAK PANDEMIE

informace k nakládání s odpady po dobu opatření vlády ČR, souvisejících s pandemií koronaviru

Kojetínská radnice otevře pro občany sběrný dvůr, zejména z důvodu, že se život ve městě nezastavil a všechny domácnosti nemají prostory k dočasnému odložení odpadu, druhotných surovin  a výrobků podléhajících zpětnému odběru, které patří na sběrný dvůr. 

Přesto všechny vyzývá, aby se snažili minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ
nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí. 

OSOBY S POTVRZENÝM ONEMOCNĚNÍM  A V KARANTÉNĚ odpad NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.
Jste-li v karanténě nebo s onemocněním v domácí péči, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Pokud občan nemá možnost odpad, druhotnou surovinu nebo výrobek podléhající zpětnému odběru (který nepatří do kontejneru) odložit v době omezení volného pohybu osob a zajistit jeho zcizení do doby jeho předání, můžete využít provozu sběrného dvora. Pro tyto případy a pro právnické osoby bude

SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN

od 07.04.2020  do 09.04.2020 dle běžné otevírací doby a  pokud nedojde ke zpřísnění opatření, bude otevřen opět od 14.04.2020 dle běžné otevírací doby

DO PROSTORU SBĚRNÉHO DVORA PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!
Vytvořeno 3.4.2020 9:41:06 | přečteno 310x | j.stav