Město Kojetín

Vyhledávání

Městský úřad Kojetín obnoví provoz 20.4.

zejména v úřední dny - pondělí a středa 8:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Za dodržení přísných hygienických opatření obnoví v pondělí 20.4. 2020 Městský úřad Kojetín provoz na všech pracovištích. S ohledem na ustanovení mimořádného opatření MZČR z 9.4.2020 to ale nebude zcela běžný provoz. Omezení se týkají nejen zaměstnanců, ale i klientů, kteří jsou i nadále povinni:

1. omezit osobní kontakt se zaměstnanci MěÚ
  a) upřednostnit písemný, elektronický či telefonický kontakt
  b) osobní kontakt omezit na úřední hodiny
  c) do budovy MěÚ vstupovat s použitím ochranných prostředků dýchacích cest
  d) při osobním kontaktu na pracovišti bez bariéry zabránit kontaktu bližšímu 2 m
  e) před vstupem na pracoviště si vydesinfikovat ruce prostřednictvím zásobníků s desinfekcí k tomuto účelu umístěných na chodbách
 
2. k předání dokumentů přednostně využít elektronickou komunikaci (je-li to možné)
  a) datová schránka: r3cb8hq
  b) e-mail: radnice@radnice.kojetin.cz

Telefonický kontakt na všechny zaměstnance a uvolněné zastupitele je zveřejněn na webu města včetně e-mailu a vykonávaných funkcí. S ohledem na přítomnost jen některých zaměstnanců na pracovišti, využijte telefonického kontaktu ke každé návštěvě pracoviště, přispějete tím ke zdárnému vyřízení věci.
 
Hodiny pro veřejnost (úřední hodiny) od 20.4.
pondělí a středa: 8:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00
 
Pokladna bude otevřena od 20.4.
pondělí a středa: 8:30 - 11:30 a 12:30 - 16:30
 
Podatelna, pracoviště Czech POINT a ostatní přítomní zaměstnanci budou na základě předchozí tel. dohody připraveni převzít písemnosti a vyřídit požadavky i v:
úterý, čtvrtek 8:30 – 11:30 a 12:30 – 14:30
a pátek: 8:30 – 11:30.
Vstup do radnice bude ale v tyto dny prozatím uzamčen. Provoz pracovišť Czech POINT je po dobu nouzového stavu značně omezen nepřítomností zaměstnanců (nejen z důvodu překážek na straně zaměstnavatele).
Poštu u níž nepotřebujete potvrdit převzetí, můžete předat Městskému úřadu kdykoliv prostřednictvím schránky umístěné ve vratech radnice.
Na podatelnu MěÚ a Městskou polici Kojetín se dá v dobu (mimo hodin pro veřejnost - úředních hodin) dovolat i prostřednictvím označených tlačítek (zvonků) u vrat radnice.

Vytvořeno 16.4.2020 11:03:43 | přečteno 351x | j.stav