Město Kojetín

Vyhledávání

Letošní oslava Dne stromů v biocentru

Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. V České republice s nápadem na obnovu této tradice přišli bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevo sochař Martin Patřičný. Datum první oslavy svátku stromů bylo stanoveno na 20. října, protože v mnoha lokalitách České republiky jde o vhodný termín pro sázení stromů a podzim je také časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami.

V našem městě se letos oslava stromů konala dne 22 října. V tento den byla v Biocentru Kojetín vysazena alej 32 stromů v druhové skladbě javor babyka, javor mléč, střemcha hroznovitá. Výsadba dřevin přispěla nejen ke zlepšení životního prostředí, ale hlavně byla u všech účastníku dobrovolné akce posílena znalost a dovednost směřující k vytvoření pozitivního postoje k životnímu prostředí tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace.

Děkujeme tímto společnosti Accolade, která se jako dobrý soused zapojila do dění našeho města a zakoupila dřeviny dle našeho požadavku, zajistila občerstveni a připravila účastníkům spousty odměn. Velké poděkování patří oddílu skautu pod vedením pana Antonína Vytisky, kteří připravili ukázku, jak se správně vysazují dřeviny a byli nápomocni při organizaci výsadeb. Rovněž velký dík patří Kanoistice Kojetín zejména panu Janu Dobrovskému, za zajištění teplé dobroty do bříšek sazečů. Domu dětí a mládeže Kojetín a spolku Progress end People, z.s. za doprovodný program, velký dík patří Mysliveckému spolku Morava Kojetín za zázemí, které bylo v letošním závěru hodně důležité a Ing. Jaroslavu Bělkovi za fotodokumentaci.
Ovšem největší dík patří Vám dobrovolníkům za účast a bezchybnou práci v nepříznivém počasí, které Vás neodradilo a v našem krásném biocentru jste dokázali vysadit krásnou alej dřevin.

Děkujeme Vám  ikona souboruvšem

Za město Kojetín 

Eliška Izsová
Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy

Vytvořeno 24.10.2022 21:21:46 | přečteno 557x | r.mitas