Město Kojetín

Vyhledávání

Koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Průběžně doplňované dostupné informace k tématu Koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

13.05.2020
Počty potvrzených případů koronaviru v okolí: ORP Přerov - 18, ORP Prostějov - 69, okres Kroměříž - 31.
Vážení obyvatelé zejména Kojetína, doufám, že jsme touto stránkou přispěli k objasnění některých informací vlády a médií a také Vás dostatečně informovali o místní situaci. Dalšími zprávami o rozvolňování opatření Vás v tomto článku ale již informovat nebudeme. Jen by jsme zřejmě opisovali informace uvedené na jiném místě, což i vzhledem k tomu, že se MěÚ Kojetín vrátil k běžnému provozu, nepovažujeme za důležité. Pokud ovšem půjde o novou zásadní informaci, zaslouží si zcela jistě v aktualitách samostatný článek. Pokud jsme Vám pomohli alespoň díky rychlým odkazům najít správné informace, určitě je i v budoucnu v tomto článku najdete (pouze hlouběji v historii). 

Jménem Městského úřadu Kojetín je naši milou povinností poděkovat majitelům i zaměstnancům: lékárny U Zlatého lva a lékárny U Radnice, textilu Helena Poláková, inlove s.r.o., ROMVEL, s.r.o., HG STYLE s.r.o., za to, že jsme zejména na počátku nouzového stavu díky nim zvládli zajistit povinnosti vyplývající z opatření vlády, a z drobných zásob přispět i dalším potřebným, kterým se pomoci nedostávalo. Poděkování si zaslouží i místní švadlenky, které svou prací přispěly k zásobování obyvatel rouškami (několik jich bylo i z MěÚ Kojetín). Z organizací Města Kojetína je nutné poděkovat zejména všem zaměstnancům Centra sociálních služeb, p.o., na jejichž pomoc se mohli po celou dobu spolehnout zejména místní senioři, zásluhu na fungování dalších potřebných služeb pro obyvatele města má TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 

Rychlé odkazy, prostřednictvím kterých se dostanete ke všem potřebným aktuálním informacím:
Aktuální informace Olomouckého kraje ke koronaviru
Stránky Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru
Zpravodajství Ministerstva vnitra ČR
Tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Aktuality Státního zdravotního ústavu
Aktuality České správy sociálního zabezpečení
Stránky Vlády České republiky
Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje 
Poradna pro obce - provozuje KVB advokátmní kancelář s.r.o.
Vzory smluv a dokumentů, které se mohou hodit v současné krizi i potom, co pomine. 

06.05.2020
Počty potvrzených případů koronaviru v okolí: ORP Přerov - 18, ORP Prostějov - 56, okres Kroměříž - 31.
Rada města rozhodla na své schůzi 6.5. znovu o obnovení provozu Mateřské školy Kojetín, p.o. a to s účinností od 18.5.2020, bližší informace o hygienických opatřeních spojených s provozem zveřejní ředitelka mateřské školy. Postup při konání sňatečných obřadů, konaných od 11.5. v podmínkách MěÚ Kojetín je uveden v samostatné aktualitě.

04.05.2020
Počty potvrzených případů koronaviru v okolí: ORP Přerov - 17, ORP Prostějov - 48, okres Kroměříž - 31.
Od 11.5.2020 bude zajištěn při dodržení hygienických opatření provoz MěÚ na všech pracovištích. I nadále ale platí pravidla o upřednostnění telefonické, e-mailové a písemné formy komunikace. Další informace k posledním přijatým krizovým opatřením, účinným od 11.5.2020, se dočtete v ikona souboruusneseních vlády.

29.04.2020
Počty potvrzených případů koronaviru v okolí: ORP Přerov - 16, ORP Prostějov - 47, okres Kroměříž - 31.
Rada města rozhodla na své schůzi 28.4. o obnovení provozu Mateřské školy Kojetín, p.o. s účinností od 25.5.2020 (od 6.5.neplatná informace), bližší informace o hygienických opatřeních spojených s provozem zveřejní ředitelka mateřské školy. Ostatní školy a školská zařízení postupují v souladu s harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství.

26.04.2020
Počty potvrzených případů koronaviru v okolí: ORP Přerov - 15, ORP Prostějov - 47, okres Kroměříž - 31.
Na stránkách Vlády ČR najdete co za omezení aktuálně platí a harmonogram uvolňování opatření. Zítra končí i v Kojetíně několik dalších omezení - pro posilovny a fitness centra, autoškolu, knihovnu a bohoslužby do 15 osob.

21.04.2020
Počty potvrzených případů koronaviru v okolí: ORP Přerov - 30, ORP Prostějov - 44, okres Kroměříž - 28.

19.04.2020
Počty potvrzených případů koronaviru v okolí: ORP Přerov - 30, ORP Prostějov - 43, okres Kroměříž - 27.

Téměř po 2 měsících zveřejňujeme stejně nazvaný, ale nový článek ke koronaviru, vzhledem k množství již neaktuálních informací v tom původním.
V tomto novém máte odkazy na snad všechny potřebné odkazy s aktuálními informacemi. Pokud se některá z nich bude vztahovat významně k obyvatelům města, opět ji zde pro Vás zveřejníme, případně upřesníme.
K obnovení úředních hodin MěÚ Kojetín od 20.4. je zpracován samostatný článek. Doporučení ke sňatečným obřadům vydalo Ministerstvo vnitra a jak je to s volným pohybem od 20.4. vydalo svým ikona souboruopatřením Ministerstvo zdravotnictví.

Vytvořeno 19.4.2020 10:16:20 - aktualizováno 4.5.2020 13:18:28 | přečteno 1070x | j.stav