Město Kojetín

Vyhledávání

Jak se bránit obtěžování kouřem

Obtěžování kouřem může být nepříjemné zejména v zimním období. Zmíněnou otázku řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost zdržet se obtěžováním kouřem
Povinnost neobtěžovat nikoho kouřem mají provozovatelé všech spalovacích zdrojů znečištění ovzduší bez rozdílu jejich velikosti (tedy jak provozovatelé např. výrobny koksu, čerpací stanice, tak i provozovatelé/vlastníci kotlů určených k vytápění rodinných domů). Tato povinnost vyplývá z ust. § 17 odst. 1 písm. b) ve spojení ust. § 4 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo projednává nadměrnou tmavost kouře?
Dle § 22 zákona o ochraně ovzduší „v případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo povolením provozu, jsou inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny uložit provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy.“
Za nedodržování stanovené tmavosti kouře je možné uložit peněžité sankce.

Jak řešit situaci krok za krokem
1. Nejdříve je třeba pokusit se identifikovat zdroj kouře a jeho provozovatele.
2. Obrátit se na příslušný orgán veřejné správy, kterými jsou pro provozovatele – fyzickou osobu obecní úřad obce s rozšířenou působností

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 00 Přerov,
kontakt Ing. Jaroslav Čagánek, ochrana ovzduší
 +420 581 268 236,  +420 724 996 361jaroslav.caganek@prerov.eu
 
a pro provozovatele – právnickou osobu či podnikatele Česká inspekce životního prostředí (ČIŽ Olomouc, Tovární 1059/41, 77900 Olomouc tel. 595 134 140, 595 134 147)

Za nedodržování povinností, které bylo zjištěno ve správním řízení, se ukládají opatření k nápravě a pokuty (ust. § 22 a násl. zákona o ochraně ovzduší).

Vytvořeno 30.1.2023 13:35:45 | přečteno 474x | e.izsova