Město Kojetín

Vyhledávání

INFORMACE PRO OBČANY K POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY V ROCE 2021

odpady

Pro rok 2021 byla stanovena sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 790,- Kč za poplatníka. Splatnost poplatku je k 30.06.2021.
 
Vzhledem k epidemiologické situaci žádáme občany, aby platby prováděli přednostně bezhotovostním převodem na účet Města Kojetína č. 19 - 1883093339/0800.
 
Pokud přesto budete chtít poplatek uhradit osobně do pokladny městského úřadu, upozorňujeme vás na omezenou otevírací dobu pokladny a prosíme, abyste s ohledem na současnou situaci a termín splatnosti poplatku návštěvu úřadu odložili až na jarní měsíce a nevystavovali se zbytečně riziku nákazy.
 
Platební údaje pro úhradu poplatku (variabilní symbol) jsou shodné jako v předchozích letech, pokud je neznáte, můžete se informovat na telefonním čísle 581 277 463.
 
Bc. Iveta Králová
MěÚ Kojetín, finanční odbor

Vytvořeno 11.1.2021 11:18:37 - aktualizováno 19.1.2021 8:22:07 | přečteno 2950x | m.calabova