Město Kojetín

Vyhledávání

Informace o sběru biologicky rozložitelného odpadu

zahájení svozu 09.03.2020

Vážení občané města Kojetína,

upozorňujeme Vás, že sběr biologicky rozložitelného odpadu (v hnědých nádobách), bude zahájen v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou číslo 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kojetína, v pondělí dne 09.03.2020 Dále bude svoz pokračovat až do konce měsíce listopadu v každém lichém týdnu.

odbor VŽPD, MěÚ Kojetín 

Vytvořeno 2.3.2020 13:29:03 | přečteno 200x | r.mitas