Město Kojetín

Vyhledávání

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2019.

Rada Olomouckého kraje přijala na svém zasedání ze dne 25. 11. 2019 usnesení č. UR/77/68/2019, kterým se vyhlašují Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2019.  

Olomoucký kraj tímto ocení významné osobnosti působící na poli kultury nebo výrazné počiny a aktivity, které se během roku 2019 zapsaly do povědomí veřejnosti. V dubnu 2020 udělí hejtman Olomouckého kraje ceny za mimořádné umělecké výkony v oblasti hudby, výtvarného umění, divadla, filmu, rozhlasu a televize a literatury. Vedle nich předá cenu za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot. Vybraná osobnost bude za celoživotní přínos v oblasti kultury zařazena do dvorany slávy. 

Návrhy mohou zasílat fyzické nebo právnické osoby běžnou poštou (na adresu: Olomoucký kraj, Odbor sportu, kultury a památkové péče, kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Píšová, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc), e-mailem (na adresu: posta@olkraj.cz), datovou schránkou (ID: qiabfmf), nebo je mohou donést osobně na podatelnu krajského úřadu.

Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu – Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury jsou zveřejněna na webových stránkách Olomouckého kraje, odkaz zde: https://www.olkraj.cz/kultra-olomouckeho-kraje-cl-100.html.

Zde najdete příslušnou výzvu k nominacím a vzorový nominační list

Příjem nominací probíhá v termínu od 16. prosince 2019 do 10. ledna 2020 (včetně). 

 

Mgr. Jaroslava Píšová

Odbor sportu, kultury a památkové péče

Oddělení kultury

Jeremenkova 42/1142

77900 Olomouc - Hodolany

Česká republika

+420 585 508 448

+420 702 203 012

j.pisova@olkraj.cz

www.olkraj.cz


Vytvořeno 17.12.2019 14:35:02 | přečteno 213x | tana