Padlých hrdinů č.p.: 638
752 34 Kojetín
tel.: 581762012, 581762778


e-mail:
reditel@technis.kojetin.cz
ekonom@technis.kojetin.cz
provoz@technis.kojetin.cz

 
 

 
Váš partner v poskytování služeb

Technis Kojetín spol.s r.o.je právnickou osobou, založenou 1.4.1996 jediným zakladatelem, Městem Kojetín, jako nástupce TS Kojetín. Firma Technis Kojetín spol.s r.o. má dlouholeté zkušenosti v poskytování služeb pro obyvatelstvo. V roce 2000 dochází k rozšíření podnikatelské činnosti o výrobu a dodávky tepla na území města Kojetína a o nakládání s odpady a jejich svoz.

Aktuálně:
Harmonogram svozu bio nádob v roce 2015
Rozšíření separace odpadů ve městě Kojetín
Ceny tepelné energie od 1.1.2014