Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Vážení rodiče, 

novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání došlo od 1.září 2016 ke změně termínu splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání (školné). 

Nově je v § 6 odst. 7 stanovena splatnost úplaty za předškolní vzdělávání do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. (čili: za září do 15.9., za říjen do 15.10. atd.)

Žádáme Vás tedy, abyste platbu školného, či své příkazy k platbě školného přizpůsobili ustavení vyhlášky  a platba za školné proběhla vždy do 15. dne stávajícího měsíce. 

Děkujeme za pochopení.Únor v Mateřské škole Kojetín

Máme první jarní měsíc, březen. V obou mateřských školách se po dlouhé zimě těšíme na prosluněné dny a vzduch provoněný probouzející se přírodou. Letošní zima byla na sníh štědrá, sněhovou nadílku jsme s dětmi využili pro sáňkování, bobování, koulování a také jsme ze sněhu stavěli tunely a nejrůznější sněhuláky. K zimním radovánkám jsme využili kopec u sportovní haly i zahrady obou mateřských škol.

I nadále nejstarší děti pokračují v saunování spojeném s relaxačním a dechovým cvičením na rehabilitaci v Kojetíně. Některé děti se zabavily tvořením v keramické dílně na „domečku“. Ve čtvrtek 16. února si děti ze třídy „Sluníček“ a „Pastelek“ zahrály turnaj ve fotbale a florbale ve sportovní hale. Za svoji bojovnost a statečnost dostaly pohár a sladkou odměnu.

V obou mateřských školách jsme opět přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem paní učitelky. V pondělí 20. února za námi přijelo divadlo „Plyšového medvídka“ z Prostějova s pohádkou: „Pohádky z ledničky“. Byla to dobrodružná loutková pohádka plná humoru a písniček, která hravou formou upozornila na správné stravovací a hygienické návyky.

Zase tu máme čas masopustů a maškarních veselic. I proto jsme se všichni nejvíc těšili na poslední únorový den, kdy proběhl karneval, tradiční to akce v naší mateřské škole. Děti si za pomoci svých učitelek vyzdobily třídy, nastrojily se do karnevalových masek a zábavné dopoledne mohlo začít. V každé třídě byly připraveny zajímavé soutěže. Po úvodním reji masek jsme prošli postupně všechny úkoly: chůzi po laně, přenášení vajíčka ke kuřátku na lžičce, namotávání provázku na pastelku, třídění geometrických tvarů. Na závěr byl každý účastník karnevalu odměněn diplomem, sladkou dobrůtku, kterou mimo jiné připravila i jedna obětavá maminka, a všichni jsme si odnesli spoustu prima zážitků.

A co nás čeká v březnu? Navštívíme sál Sokolovny Kojetín, kde děti zhlédnou pohádku v rámci „Divadelního Kojetína 2017“, rozloučíme se se saunováním a navštívíme „domeček“, kde si pro nás připravili výukový program „Jaro ožívá“.

28.3. bude pro zájemce o přijetí do MŠ připraven Den otevřených dveří. Informace zveřejníme na plakátech a na webu školy.

Zápis do MŠ na školní rok 2017/18 se v souladu s novelou školského zákona posouvá na začátek května. Konkrétní informace taktéž ještě zveřejníme.

Všem čtenářům Zpravodaje po dlouhé a táhlé zimě přejeme krásné první jarní dny plné sluníčka!

vedení MŠ Kojetín  Bobování


Bobování


Hry na školní zahradě


Cvičení v hale


Hry s padákem v hale

 

Vzdělávání dětí - interaktivní Sweetbox