Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ KOJETÍN


ČERVENEC

Od 1.7. – 15.7.2016 provoz pouze v MŠ Masarykovo nám. 52, tel. 581 761 815, mobil 702 094 590 

Od 18.7. – 12.8.2016 provoz celé MŠ Kojetín přerušen 

SRPEN

Od 15.8. – 31.8.2016 provoz pouze v MŠ Masarykovo nám. 52 tel. 581 761 815, mobil 702 094 590


RODIČE POZOR !

V prázdninovém provozu odhlašujte / přihlašujte své děti 

telefonicky do MŠ Masarykovo nám. tel. 581 761 815, mobil 702 094 590 

nebo

osobně p. učitelce den předem do 12.30 hod.

Děkujeme.


Květen v Mateřské škole Kojetín

Měsíc květen pro nás každoročně začíná oslavami svátku všech maminek. Proto jsme pozvali své blízké a potěšili jsme je na oslavě Dne matek nejen písničkou, básničkou, ale také jim ukázali, jak jsme pohybově nadaní. Někdo podaroval maminku zasazenou kytičkou, jiný vlastnoručně vyrobeným dárkem, či výrobkem z keramiky. Za vše sklidily děti rozzářený úsměv své maminky a velký potlesk všech přítomných.

Na pátek 13. května se těšily děti z obou mateřských škol. Byl to Den požární bezpečnosti a proto jsme se všichni vypravili na návštěvu hasičského záchranného sboru. Děti si prohlédly auta, jejich vybavení, poslechly si zvuk sirény a obdivovaly rychlý sjezd hasičů po tyčích dolů do garáží. Děkujeme za ukázky, poučení a příjemně strávené dopoledne.

Již tradiční květnovou akcí MŠ je každoročně školní výlet. Obavy z počasí byly veliké, nakonec jsme ale ve středu 18. května všichni odjeli autobusy za exotickými zvířaty do ZOO Lešná. Měli jsme možnost vidět zvířata, o nichž jsme si celý týden vyprávěli ve třídách, a zblízka jsme se mohli seznámit s prostředím, ve kterém žijí. Těšili jsme se také na dobroty v baťůžku a na pořádný řízek, který nám přichystaly paní kuchařky ve školní jídelně. Zážitků bylo plno a vůbec se nám nechtělo z výletu domů.

Jako každý měsíc se přišel za dětmi „podívat“ Kašpárek, který všechny pobavil maňáskovou pohádkou v podání paní učitelek.

V rámci spolupráce s kojetínskou městskou knihovnou navštívily předškolní děti 24. a 25. května dětské oddělení. Iva Kusáková seznámila děti s prostředím knihovny a s dětskou literaturou. Snažíme se, aby děti získaly ke knihám pěkný vztah a vracely se k nim především coby školáci, kdy si již budou číst samy. A k tomu nám právě pomáhají tyto besedy. Děti se loučily s tím, že se do knihovny určitě vrátí a přijdou si vypůjčit pohádkové knížky se svými rodiči.

V pátek 27. května děti z obou mateřských škol v sále sokolovny zhlédly koncert Pavla Nováka – „Řemeslo má zlaté dno“. Navázali jsme tak tematicky na náš vzdělávací program a koncert byl již malou předzvěstí oslav Dne dětí.

A teď už nás čeká poslední měsíc tohoto školního roku – červen. Těšíme se na Den dětí, který všechny třídy z obou mateřských škol oslaví na školní zahradě přehlídkou dravých ptáků. Také se jako každoročně rozloučíme s budoucími prvňáčky v obřadní síni MěÚ Kojetín. Mladší děti ze třídy „Srdíček“ a „Koťátek“ navštíví dětské oddělení kojetínské městské knihovny. A pomalu už začneme vzpomínat na to, co jsme všechno v průběhu školního roku prožili….

vedení MŠ Kojetín  


besídka - Rybičky


besídka - Srdíčka


besídka - Koťátka


U hasičů - Rybičky


U hasičů - Sluníčka

U hasičů - Koťátka


výlet Lesná - Sluníčka


pohled pro maminku - Sluníčka