Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Nabídka pracovního místa – učitelka MŠ

Mateřská škola Kojetín přijme kvalifikovanou učitelku mateřské školy na zástup za nemoc.
 Jedná se o práci konanou na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.
Pracovní úvazek 1,0 

 Předpoklady pro výkon práce: 

  • splnění odborné kvalifikace podle §6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů 
  • bezúhonnost, zdravotní způsobilost 
  • praxe vítána

Informace : v kanceláři školy, tel 581 76 18 36 (případně 607 577 044)


V Kojetíně dne 12.9.2017

Mgr. Ivana Krčmařová
ředitelka MŠ


logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003872

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

Aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Celkové zdroje: 484 592 Kč

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2017/18

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2017 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2017 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 25.5.2017                                                                                                  Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠLeden v MŠ Kojetín

Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se 31. prosince o půlnoci přehoupli do nového kalendářního roku 2018. A aby ten návrat po dlouhém lenošení byl veselejší, přišel za námi „Kašpárek“ s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem učitelky. „Pastelky“ a „Sluníčka“ měly možnost se dokonale vyřádit ve sportovní hale při lednovém turnaji ve fotbale.Všichni soutěžili s plným nasazením, a tak každý účastník turnaje byl za svou snahu oceněn drobnou odměnou. Do svých tříd se ale rádi vraceli, protože po novém roce dostaly děti nový nábytek

Hned od středy 10. ledna některé nejstarší děti z „Pastelek“, „Sluníček“ a „Rybiček“ zahájily saunování spojené s relaxačním a dechovým cvičením v rehabilitačním centru na poliklinice. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, jedna pod vedením fyzioterapeuta provádí relaxační cvičení, druhá využívá prostory sauny, kde pod dohledem své učitelky mají možnost saunování a relaxace. Každá skupina dochází do sauny 1x týdně až do konce března a věříme, že cvičení i saunování výrazně ovlivní zdraví a tělesnou zdatnost dětí.

V úterý 16. ledna za námi přijelo divadlo z Ostravy s pohádkovým představením „Pes Guráš“. Byl to příběh o odvážném psovi, který svou chytrostí a lstí oklamal zlého vládce lesa. Do děje byly také aktivně zapojeny děti, které vypomohly vyřešit rozmanité situace.

A co nás čeká v únoru? Chystáme se s batůžky plnými dobrůtek za zvířátky do polí ke krmelci. Těšíme se na další divadlo a hlavně na konec února, kdy pro děti chystáme v obou mateřských školách karneval, při kterém si všichni zatančí, zahrají soutěživé hry a předvedou své masky. Také si s dětmi přejeme, aby k nám byla zima štědřejší a dopřála nám sněhovou nadílku, abychom se mohli pořádně vyřádit jak na školních zahradách, tak na kopci za mateřskou školou. Snad se nám to splní…


vedení MŠ Kojetín  Bobování


Berušky v hale


O psovi Gurášovi


Nový nábytek


Sauna a cvičení


Sauna a cvičení


Tři králové v Srdíčkách