Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Vážení rodiče, 

novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání došlo od 1.září 2016 ke změně termínu splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání (školné). 

Nově je v § 6 odst. 7 stanovena splatnost úplaty za předškolní vzdělávání do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. (čili: za září do 15.9., za říjen do 15.10. atd.)

Žádáme Vás tedy, abyste platbu školného, či své příkazy k platbě školného přizpůsobili ustavení vyhlášky  a platba za školné proběhla vždy do 15. dne stávajícího měsíce. 

Děkujeme za pochopení.Září v Mateřské škole Kojetín

Léto a prázdniny jsou již v nedohlednu a trošku s obavami jsme vstoupili do nového školního roku. A tak je od 1. září 2016 naše školička zase plná dětí. Většina dětí, které dovršily ten správný věk pro nástup do mateřské školy, přichází se začátkem školního roku. V průběhu roku jich přibývá do dětského kolektivu už jen pár. Problémy adaptačního období se tedy kumulují do prvních týdnů nového školního roku, a tak situace nebývá náročná jen pro tříleté caparty, ale i pro jejich rodiče a samozřejmě také pro učitelky. Většina dětí se ale docela rychle zapojí a aby na slzičky nebyl čas, připravili jsme pro děti hned několik překvapení. Děti v obou MŠ přivítal Kašpárek s maňáskovou pohádkou, kterou si pro ně připravily učitelky.

Ve středu 14. září v dopoledních hodinách za námi přijelo Divadlo Silesia Ostrava s pohádkou „Královna a drak“. Spolupracujeme s Petrem Zbožínkem, rodákem z Kojetína, který u nás s divadlem nebyl poprvé. Děti zachraňovaly hodnou královnu před drakem, zpívaly písničky a také se zapojily do vystupování. Z draka se ale nakonec vyklubal vegetarián, takže všechno dobře dopadlo. Radostný smích dětí byl slyšet z obou budov až ven….

Ve čtvrtek 22.září nejstarší děti z obou mateřských škol odjely autobusem do Kroměříže na dopravní hřiště. Jezdíme tam 2x ročně upevnit si praktické dovednosti a znalosti dopravních pravidel, zejména chování chodců a cyklistů v běžných situacích na ulici. Po příjezdu se děti posilnily svačinou a poté se rozdělily na dvě skupiny. Nejdříve si prošly dopravní hřiště pod vedením členů městské policie a seznámily se se správnou orientací v silničním provozu. Potom část dětí jezdila na dopravním hřišti na kolech a koloběžkách, ostatní byly chodci. Děti byly vedeny k respektování dopravních značek, semaforů, učily se jízdě a chůzi po pravé straně chodníku, či silnici.

Od pátku 23. září začal pro nejstarší děti tříměsíční předplavecký výcvik v plaveckém areálu v Přerově, který potrvá až do prosince. Děti mají možnost se jedenkrát týdně seznamovat s vodou, procvičit si dýchání do vody, ponořování a potápění, pokládání na vodu, splývání s dopomocí, a to pod vedením zkušených lektorek a svých učitelek. Po ukončení kurzu dostanou již tradičně „Mokré vysvědčení“.

A co nás čeká v říjnu?

Všechny děti z obou MŠ se těší na pravidelné cvičení ve sportovní hale, a pro nejstarší děti pod vedením zkušené lektorky začne v odpoledních hodinách výuka anglického jazyka. Tradiční říjnovou akcí bude již 12. ročník „Drakiády“, který proběhne v areálu školní zahrady v Hanusíkově ulici. Součástí bude nejen pouštění draků, ale i společné opékání špekáčků, zpívání písniček a tvůrčí dílna. Všechny „naše“ děti i se svými rodiči jsou srdečně zváni, včas zveřejníme informace o konání této akce. Tak jen doufáme, že nám pěkné podzimní počasí vydrží co nejdéle…

vedení MŠ Kojetín  Dopravní výchova v KM


Dopravní výchova v KM


Dopravní výchova v KM


Dopravní výchova v KM


Hrajeme si v Beruškách


Divadlo Královna a drak


Divadlo Královna a drak