Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003872

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

Aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Celkové zdroje: 484 592 Kč

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2018/19

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2018 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. 

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2018 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 26.4.2018                                                                                                        Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠListopad v MŠ Kojetín

Listí ze stromů pozvolna opadalo, dny se začínají zkracovat a sychravé nevlídné počasí už převzalo svou nadvládu. Není pochyb, že příroda se pomalu začala připravovat na zimu. O to více jsme se těšili na cvičení ve sportovní hale nebo na předplavecký výcvik na bazéně v Přerově.

V listopadu čekala děti hned dvě kulturní představení. 

Ve středu 14. listopadu navštívilo obě školičky divadlo Lenky Sasíkové z Uherského Hradiště a děti se mohly těšit z pěkných pohádek: Červená Karkulka a Perníková chaloupka. Pohádky byly veselé, proložené písničkami, kouzlem, ale i přímým kontaktem s dětmi. A jako každý měsíc jsme s nadšením přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou pohádkou, kterou si pro děti připravily paní učitelky.

V závěru měsíce listopadu nás opět ve třídě „Sluníček“, „Pastelek“ a „Rybiček“ navštívila paní Iva z městské knihovny. Zábavnou formou proběhla literární beseda s názvem „Jak to chodí v psí školce“. Děti měly možnost také nahlédnout do knížek z knihovny. Děkujeme za pěkné vyprávění a těšíme se na další.

A co nás čeká v měsíci prosinci?

Nejstarší děti ukončí předplavecký výcvik v plaveckém areálu města Přerova a všichni „skoro plavci“ obdrží mokré vysvědčení. Svatý Mikuláš ani čerti nespí a chystají se určitě na návštěvu i k nám, do obou školiček. Všechny děti s nadšením čekají na 5. prosinec, až za námi do obou školiček přijdou. A uvidíme, jestli tam bude od Mikuláše i nějaká ta sladká nadílka. V polovině prosince pozveme své nejbližší na oslavu vánočních svátků a s krátkým vystoupením půjdeme potěšit seniory a zaměstnance MěÚ Kojetín nebo zaměstnance Školní jídelny Kojetín.

A protože předvánoční čas je tady, přijměte od nás tedy přání prožití neuspěchného a pohodového adventu, kouzelné Vánoce v kruhu svých nejbližších a také zdraví, optimismus a úspěchy v roce 2019 .


vedení MŠ Kojetín  Ocenění za výrobu podzimních výrobků


Pečení


Divadlo Perníková chaloupka


Úklid listí


Podzimníček