Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Vážení rodiče, 

po projednání s Radou města Kojetín bude v návaznosti na hlavní školní prázdniny

provoz Mateřské školy Kojetín přerušen ve dnech od 17.7.2017 do 11.8.2017.

Přerušení provozu je z důvodů provozních a organizačních. Provoz bude opět zahájen 14.8.2017.     

      

Odhlašování, či přihlašování dětí do MŠ v době prázdnin (= změny v předběžně nahlášené docházce) bude možné den předem do 13.00 hod (tel. nebo osobně v MŠ).

V červenci i srpnu bude prázdninový provoz pouze v MŠ Hanusíkova ul.


Mgr. Ivana Krčmařová - ředitelka MŠStanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2017/18

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2017 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2017 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 25.5.2017                                                                                                  Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠPoslední dny školního roku v MŠ Kojetín

Školní rok se nachýlil ke konci a před námi jsou vytoužené prázdniny a vše co k létu patří. Teď už můžeme jen zavzpomínat na to, co jsme v jeho závěru školního roku prožili. Hned zkraje měsíce jsme oslavili všichni společně Den dětí na školní zahradě MŠ hlavní budovy, kde pro nás členové kapely Countrio z Hodonína uspořádali koncert. Skládal se ze známých country a pohádkových písniček. Melodická hudba všechny rozparádila, dopoledne jsme si pořádně užili a ani jsme se nenadáli a hudební vystoupení bylo u konce. Díky hudebnímu zpestření nám celé dopoledne rychle uteklo a Den dětí jsme oslavili s nadšením.

Ve středu 7.června se děti ze třídy „Rybiček“ a „Pastelek“ vypravily na výlet na hrad Helfštýn. Prohlédly si prostory hradu, ale nejvíce se těšily na pohádku „O princi Bajajovi“. Domů si přivezly jako památku na výlet kouzelnou rolničku Kašpárka.

Ve čtvrtek 8.června navštívily děti odcházející do 1.třídy své starší kamarády v základní škole, kde si vyzkoušely si, jaké to je v roli školáka. Společně s prvňáčky si zazpívaly písničku „Už jde léto, už k nám jedou prázdniny a odnesly si vykreslený obrázek aktovky. Ve škole se nám moc líbilo!

V průběhu měsíce června navštívily děti ze třídy „Rybiček“, „Pastelek“, „Sluníček“, „Koťátek“a „Srdíček“ také dětské oddělení v městské knihovně. Děti přivítala a připraveným programem provázela Iva Kusáková. Měli jsme možnost se seznámit s prostředím knihovny, byly seznámeny s dětskými autory a knihami plných pohádek, básniček, s encyklopediemi a naučnými knihami. Vyslechli jsme si příběh z knihy „Veselá dobrodružství prasátka Peppy“ a z knihy Knihovnické pohádky příběh „Vykrmená kniha“ .Snažíme se, aby děti získaly ke knihám vztah a vracely se k nim především jako školáci, kdy již budou moci číst samy. Při odchodu se všichni loučili s příslibem, že se s rodiči do dětské knihovny určitě vrátí. Děkujeme za pěkné vyprávění a těšíme se na příští školní rok.

Ve čtvrtek 15. června nastal slavnostní den pro budoucí prvňáčky. S dětmi se v obřadní síni na radnici rozloučili starosta města, ředitelka školy i třídní učitelky. Každý budoucí prvňáček si odnesl malý dáreček, pamětní list a šerpu přes rameno „předškolák 2017“. V odpoledních hodinách ještě stihly nejstarší děti z obou školiček navštívit školní jídelnu, kde měly možnost prohlédnout si prostory kuchyně i jídelny, kde většina po prázdninách zasedne k dobrému obědu. Posvačili jsme zde a překvapením byl pro každého od zaměstnanců jídelny jahodový pohár. Děkujeme a těšíme se, že nám od září bude chutnat jako v tento den.

Ve středu 21. června jsme se slavnostně rozloučili se školním rokem. Již podruhé nás na školní zahradě u hlavní budovy navštívili sokolníci z Karviné. Předvedli nám ukázku výcviku dravců, děti se dozvěděly spoustu informací, dravce viděly zblízka a na závěr si je mohly i pohladit.

V závěru školního roku je ještě určitě na místě poděkovat všem partnerům a organizacím za spolupráci, rodičům za přízeň naší škole a všem zaměstnancům mateřské školy za obětavou práci v průběhu celého školního roku. Všem dětem přejeme krásné prázdniny!

Rodiče dětí odcházejících do ZŠ si mohou objednat fotografie ze slavnostního rozloučení na radnici ve fotoateliéru Jany Večeřové.

vedení MŠ Kojetín  Den dětí


Den dětí


Den dětí


Návštěva ve školní jídelně


Návštěva ve školní jídelně


Pastelky - Indiáni


Pastelky ve třídě


Pastelky - výlet Helfštýn


Rybičky - výlet Helfštýn


Rozloučení s budoucími prvňáčky


Rozloučení s budoucími prvňáčky


Rozloučení s budoucími prvňáčky