Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Vážení rodiče, 

po projednání s Radou města Kojetín bude v návaznosti na hlavní školní prázdniny

provoz Mateřské školy Kojetín přerušen ve dnech od 17.7.2017 do 11.8.2017.

Přerušení provozu je z důvodů provozních a organizačních. Provoz bude opět zahájen 14.8.2017.     

      

Nahlaste, prosím, p. učitelkám závazně, jak bude Vaše dítě v době prázdninového provozu docházet - do 16.června.

Odhlašování, či přihlašování dětí do MŠ v době prázdnin (= změny v předběžně nahlášené docházce) bude možné den předem do 13.00 hod (tel. nebo osobně v MŠ).

V červenci bude provoz pouze v MŠ Hanusíkova ul., srpen bude upřesněn. Sledujte, prosím webové stránky školy.

V Kojetíně 17.5.2017

Mgr. Ivana Krčmařová - ředitelka MŠ


Vážení rodiče, 

novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání došlo od 1.září 2016 ke změně termínu splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání (školné). 

Nově je v § 6 odst. 7 stanovena splatnost úplaty za předškolní vzdělávání do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. (čili: za září do 15.9., za říjen do 15.10. atd.)

Žádáme Vás tedy, abyste platbu školného, či své příkazy k platbě školného přizpůsobili ustavení vyhlášky  a platba za školné proběhla vždy do 15. dne stávajícího měsíce. 

Děkujeme za pochopení.


Duben v Mateřské škole Kojetín

První dubnové sluneční dny vylákaly děti ke hrám na obou školních zahradách. Předtím ale musely proběhnout sadové úpravy a opravy průlezek a hracích prvků, které po zimě potřebovaly nutnou údržbu. Děti ze všech tříd se také těšily, až se z nich po dlouhé zimě opět stanou malí zahradníci, prokypří hráběmi půdu ve svých zahrádkách a zasejí semínka hrášku, mrkve, sazenice jahod a kedluben…

V pátek 7. dubna navštívilo obě MŠ Divadlo dětského diváka z Přerova s pohádkou „Boty dělaj kocoura“. Byla to klasická pohádka o kocourovi, který pomohl svému pánovi, prostému mlynáři, k princezně a ke hradu. Dozvěděli jsme se také z čeho a jak se mele mouka, pomohli jsme kocourovi chytit zajíce a drželi palce kocourovi, aby přemohl zlého černokněžníka. Ve dnech 19. a 20. dubna navštívila obě školičky paní knihovnice z městské knihovny.

Zábavnou formou u nejmladších dětí proběhla beseda s názvem „Vítáme jaro“. Zajímavé vyprávění bylo prokládané otázkami a také básněmi z připravených knih. Na závěr se třídy proměnily v knihovnu, děti si knihy prohlížely a vzájemně si je půjčovaly. Děkujeme za příjemné strávené dopoledne a těšíme se na další setkání.

V pátek 21. dubna čekal na děti již ráno autobus, který nejstarší děti z obou MŠ odvezl do Kroměříže na dopravní hřiště. Navázali jsme tak na podzimní návštěvu. Děti se v první části ve skupinách seznámily s dopravním hřištěm pod vedením Městské policie Kroměříž, v hlavní části si pak vyzkoušely jízdu na koloběžkách, ti zdatnější na kolech a učily se řešit dopravní situace v praxi.

Na čarodějnické rejdění se děti ze třídy „Sluníček“ a „Pastelek“ těšily ke konci dubna. Do příprav jsme zapojili také rodiče, kteří připravili dětem čarodějnické masky a pořádné koště. Nejdříve si děti vyslechly příběh čarodějnice Hexany z vesničky Ježibabí Lhota. Potom nastala ježibabí honička a soutěže v hodu koštětem, přeskakování hranice, slalom na koštěti a čarodějný rej. Pěkné dopoledne rychle uběhlo a slíbili jsme si, že malé čarodějnice a čarodějové přiletí i příští rok.

V pátek 28. dubna nejstarší děti z obou mateřských škol navštívily Státní policii. Byly seznámeny s prostory policejní stanice, dozvěděly se, co obnáší práce policistů a na závěr si mohly vyzkoušet, jak se sedí v policejním autě. Děkujeme za pěkné vyprávění, které dětem přiblížilo, jak se chovat v nebezpečných a nepředvídaných situacích.
Ani Kašpárek na nás nezapomněl a přišel za námi s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem paní učitelky.

A co nás čeká v květnu? Chystáme zápis do mateřské školy, nejvíce očekávanou akcí jsou každoročně oslavy svátku našich maminek a určitě vyrazíme na školní výlety. Tak ať nám to jarní sluníčko všem přidá úsměv na tváři.

vedení MŠ Kojetín