Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ KOJETÍN


ČERVENEC

Od 1.7. – 15.7.2016 provoz pouze v MŠ Masarykovo nám. 52, tel. 581 761 815, mobil 702 094 590 

Od 18.7. – 12.8.2016 provoz celé MŠ Kojetín přerušen 

SRPEN

Od 15.8. – 31.8.2016 provoz pouze v MŠ Masarykovo nám. 52 tel. 581 761 815, mobil 702 094 590


RODIČE POZOR !

V prázdninovém provozu odhlašujte / přihlašujte své děti 

telefonicky do MŠ Masarykovo nám. tel. 581 761 815, mobil 702 094 590 

nebo

osobně p. učitelce den předem do 12.30 hod.

Děkujeme.


Poslední dny školního roku v MŠ Kojetín

Školní rok se nachýlil ke konci a před námi jsou vytoužené prázdniny a léto. Jaký byl ale závěr školního roku u nás ve škole?

Hned zkraje měsíce jsme oslavili Den dětí všichni dohromady na školní zahradě MŠ Hanusíkova ul., kde nás navštívili sokolníci z Karviné. Předvedli nám ukázku výcviku dravců. Pro děti to byl zcela nový zážitek, dravce viděli zblízka, dozvěděli se spoustu nových informací a na závěr si je mohli i pohladit.

V úterý 7.června se děti ze třídy „Pastelek“ vydaly na delší vycházku do polí. Do baťůžku jsme si přibalili pití a pláštěnky, kdyby náhodou pršelo. Cestou jsme plnili různé úkoly a dokonce jsme našli i poklad.

Ve čtvrtek 9. června navštívily odpoledne nejstarší děti z obou MŠ Školní jídelnu Kojetín, kde měly možnost prohlédnout si prostory jídelny i kuchyně a posvačit odpolední svačinku. Vyzkoušeli si, jaké to bude, až budou jídelnu navštěvovat coby budoucí školáci. Na závěr každý dostal od zaměstnanců jídelny „zmrzlinový pohár“. Děkujeme a těšíme se, že nám od září bude chutnat jako v tento den!

V pátek 10.června nás čekala návštěva farmy Agrodružstva Morava v Kojetíně. Děti chodily po stanovištích, rozpoznávaly zemědělské plodiny, byly seznámeny se zemědělskou technikou, měly možnost se seznámit v ohradě se selátky, telátkem a s jeho maminkou krávou. V průběhu akce bylo dětem nabídnuto malé občerstvení a na závěr každé dítě obdrželo reklamní dáreček. Děkujeme za pozvání a tak zdařilou akci.

Týdenní téma „Království pohádek“ uzavřela třída „Koťátek“ v pátek 10.června 2016 setkáním pohádkových bytostí. Děti převlečené za pohádkové postavy se přivítaly svou oblíbenou písní, představily se a pak si společně zatančily. Slavnost po odstrojení pokračovala na školní zahradě, kde děti vyslechly pohádku, kterou i výtvarně ztvárnily. Na závěr je čekalo sladké občerstvení v podobě jahod. Děkujeme rodičům za pomoc při této akci.

V pondělí 13.června budoucí prvňáčci ze třídy „Sluníček“, „Pastelek“ a „Rybiček“ navštívily ZŠ nám. Míru. Děti se byly podívat v prvních třídách, kde jim současní prvňáčci ukázali, co se za celý školní rok naučili. Dokonce jsme si mohli sednout i do lavic, abychom si vyzkoušeli, co nás příští rok čeká. Společně s prvňáčky jsme si zarecitovali básničku „Abeceda“. Ve škole se nám moc líbilo.

V pátek 17.června proběhlo v obřadní síni města Kojetína již tradiční slavnostní rozloučení s dětmi, které od září zasednou do lavic v prvních třídách základních škol. S dětmi se rozloučili starosta města, ředitelka školy i třídní učitelky. Každý budoucí prvňáček si odnesl malý dáreček, pamětní list a šerpu přes rameno „předškolák 2016“.

V závěru měsíce června ještě třída „Srdíček“ a Koťátek“ navštívila dětské oddělení v Městské knihovně Kojetín. Děti přivítala a připraveným programem provázela Iva Kusáková. Měly možnost se seznámit s prostředím knihovny, byly seznámeny s dětskými autory a knihami plných pohádek a básniček. Děti si vyslechly krátké příběhy, mohly se zapojit do příběhu. Napodobovaly hlasy zvířat, vyzkoušely si jednoduché hádanky a rýmy. Návštěva knihovny děti velmi zaujala a pracovnice knihovny děti pozvala, aby přišly s rodiči na „Prázdninové čtení“, každou středu od 10.00 hod.

Na závěr nezbývá, než popřát všem slunečné a bezstarostné prázdniny, poděkovat všem zaměstnancům MŠ Kojetín za každodenní náročnou práci s dětmi a současně také poděkovat všem partnerům za spolupráci v uplynulém školním roce.

Rodiče dětí odcházejících do ZŠ si mohou objednat fotografie ze slavnostního rozloučení na radnici ve fotoateliéru paní Jany Večeřové.

vedení MŠ Kojetín  


Motýlci ve třídě Rybiček

Díky sponzorskému daru mohly děti ze třídy Rybiček zažít netradiční zážitek. Třídní učitelky jim pořídily motýlí zahrádku včetně pěti housenek babočky bodlákové. Housenky byly velmi malé, ale rostly ze dne na den. Děti tak mohly každým dnem pozorovat, jak rostou a vyvíjí se. Čtvrtý den začala velmi zajímavá podívaná, přeměna housenek v kukly. Děti proměnu sledovaly s napětím a nemohly se dočkat, kdy už budou motýlci na světe. Proměna v motýly trvala několik dnů, proto bylo očekávání dětí ještě větší. Sedmý den se začali postupně líhnout všichni motýli. Děti jim trhaly čerstvé květiny a krmily je předem připraveným nektarem. Po dvou dnech pozorování byli motýli vypuštěni do přírody….. Touto netradiční formou jsme mohli sledovat jeden ze zázraků přírody.Návštěva agrodružstva


Návštěva agrodružstva


Návštěva agrodružstva


Návštěva školní jídelny


Návštěva školní jídelny

Ukázka dravců v MŠ


Ukončení haly - turnaj


Pastelky


Rybičky


Sluníčka


Motýlci a dětiVypouštění