Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Vážení rodiče, 

novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání došlo od 1.září 2016 ke změně termínu splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání (školné). 

Nově je v § 6 odst. 7 stanovena splatnost úplaty za předškolní vzdělávání do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. (čili: za září do 15.9., za říjen do 15.10. atd.)

Žádáme Vás tedy, abyste platbu školného, či své příkazy k platbě školného přizpůsobili ustavení vyhlášky  a platba za školné proběhla vždy do 15. dne stávajícího měsíce. 

Děkujeme za pochopení.Říjen v Mateřské škole Kojetín

Ze dne na den jsme se přehoupli do podzimu….A tak jsme při vycházkách pozorovali změny v přírodě, sledovali sklizeň na zahrádkách a na polích, houfování ptáků, zbarvování listů na stromech od červené po žlutou. To by nedokázal namalovat žádný malíř. Povídáme si, sbíráme listí, šípky, kaštany…Tvořivé činnosti patří u dětí k těm nejoblíbenějším. Není proto divu, že s obrovským nadšením otiskovaly barevné listí, kreslily šípkový keř, zdobily jej z nasbíraných šípků, sestavovaly obrázky z kaštanů, dlabaly dýně...

Od 3. října 2016 všechny děti z obou MŠ zahájily cvičení ve sportovní hale. Mají možnost dokonale se vyřádit v dobře vybaveném sportovním prostředí a jsou z toho doslova nadšené. 

Od října k nám také dochází lektorka do kroužku anglického jazyka. Tyto aktivity probíhají 1x týdně a potrvají do konce května 2017.

V říjnu čekala děti i dvě kulturní představení. Opět jsme v obou mateřských školách s nadšením přivítali Kašpárka s maňáskovou pohádkou, kterou si pro děti připravily učitelky. 

Ve středu 12. října děti v dopoledních hodinách navštívily sál sokolovny, kde měly možnost zhlédnout divadelní představení v podání Divadélka Mrak z Havlíčkova Brodu s názvem „O Palečkovi“. Klasická pohádka o klukovi, který byl menší než palec se dětem líbila. Paleček se setkal s králem, ale i s loupežníky, pomohl paní hostinské a nakonec přechytračil i Sněžného žrouta.

V průběhu měsíce října se seznámily děti ze třídy Pastelek, Berušek a Rybiček s keramickou dílnou DDM Kojetín. Nejdříve si prohlédly velkou keramickou pec, seznámily se s keramickou hlínou, potom se pustily do výroby vánočního dárku pro své nejbližší.

Ve čtvrtek 13. října děti ze třídy Rybiček se vypravily na návštěvu hasičského záchranného sboru, kde byl připraven program „Hasiči čtou dětem“.Tato celostátní akce probíhala formou seznámení s knihou „Hasičské pohádky“, dále předčítáním několika příběhů z této knihy.Děti měly prostor ptát se na jakékoli dotazy, měly možnost prohlédnout si prostory, vybavení a techniku hasičské zbrojnice. To vše za přítomnosti zkušených pánů hasičů, zejména pana Jana Krejsy, který nás tímto programem po celou dobu provázel. Děti byly velice nadšené a zejména chlapci odcházeli s myšlenkou „Co takhle být hasičem?“…

vedení MŠ Kojetín  Návštěva u hasičů


Podzimní hrátky


Cvičení v hale


Dlabání dýní


Drakiáda v MŠ

„Fouká vítr, fouká, drak se z mraků kouká“…Nejlákavější akcí tohoto měsíce se stal již 12. ročník školní drakiády, který byl z důvodu nepříznivého počasí přeložen na pondělí 24. října. Odpoledne jsme přivítali všechny účastníky drakiády v areálu školního hřiště MŠ v Hanusíkově ulici. 

Po zahájení byla akce odstartována krátkou básničkou s pohybem „Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak“… a pouštění draků mohlo začít. Po společném dračím reji se draci usídlili na plotě hřiště, protože nás čekalo opékání špekáčků u táborového ohně, zazpívání s kytarou, podávání teplého čaje a sušenek. 

Závěr drakiády patřil odměňování na hřišti školy. Rozdávaly se diplomy, medaile a sladká odměna. V nejlepším je ale třeba skončit, i když se od dohořívajícího ohně nikomu moc domů nechtělo. Bylo krásným zážitkem vidět zahradu mateřské školy plnou spokojených dětí a úsměv na tvářích všech zúčastněných. 

Tak zase za rok, draci!