Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Prázdniny v MŠ Kojetín

Léto se pomalu chýlí ke konci, poklidná letní prázdninová nálada je za námi a zvykáme si pomalu zase na všední každodenní povinnosti. Děti plné zážitků z prázdnin se vracejí mezi své kamarády.

U nás v mateřské škole se o prázdninách ale zase tak zcela neodpočívalo. Hned počátkem července jsme v hlavní budově rekonstruovali podlahové krytiny v jedné třídě a současně byla instalována nová dělící stěna v prostorách denních místností (mezi třídou a hernou). Téměř všechny prostory - vstupní hala, schodiště, třídy s hernou, šatny a kabinet byly vymalovány.

Také děti na Masarykově náměstí se mohou chlubit novým nábytkem v prostorách šaten. A konečně jsme se také dočkali opravy nevzhledné zídky na školní zahradě. Všechny tyto opravy s sebou nesou větší pracovní nasazení, ať už se jedná o vystěhování některých prostor, či velký úklid v obou budovách mateřské školy.

Všem zhotovitelům i zaměstnancům školy, kteří vyvinuli zvýšené pracovní úsilí, patří poděkování za to, že se děti po prázdninách vracejí do příjemného školního prostředí. A zejména našim malým nováčkům přejeme co nejméně problémový nástup bez slziček a hodně nových kamarádů. Věříme, že v nadcházejícím školním roce všechny děti čeká plno nových a zajímavých činností a zážitků. 

A na co vše se mohou děti v nadcházejícím školním roce těšit?

  • na dopravní výchovu na dopravním hřišti v Kroměříži,
  • na předplavecký výcvik v plaveckém areálu v Přerově,
  • na cvičení ve sportovní hale,
  • na saunu a rehabilitační cvičení na poliklinice v Kojetíně,
  • na kroužek anglického jazyka pod vedením externího pracovníka,
  • na návštěvy kulturních představení, divadlo v MŠ,
  • na vzdělávací programy ve spolupráci s DDM Kojetín,

Spolupracujeme také s logopedkou, se školskými poradenskými zařízeními, s Městskou knihovnou Kojetín a se ZŠ.

vedení MŠ Kojetín  Prostory před opravou podlahy


Zrekonstruovaná podlaha


Oprava podlahy


Opravená zídka


Nové šatny

Nové šatny


Nové šatny


Šatna po opravě podlahy


Šatna před opravou