Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Duben v Mateřské škole Kojetín

Jaro je v plném proudu a příroda se probudila po nekonečné zimě. S koncem zimy jsme také vynesli Moranu a teplé sluníčko nás konečně vylákalo ke hrám na obou školních zahradách. Děti ze všech tříd se také s nadšením těšily, až se z nich opět stanou malí zahradníci, prokypří hráběmi půdu ve svých zahrádkách a zasejí semínka hrášku, mrkve, sazenice kedluben. Předtím ale proběhly sadové úpravy a opravy hracích prvků, které po zimě potřebovaly nutnou údržbu.

V pondělí 4. dubna přišly děti ze třídy „Rybiček“ do Sokolovny pozdravit obyvatele DPS v rámci „Vítání jara“, které uspořádalo pro seniory Centrum sociálních služeb města Kojetín. Děti se představily s programem plným jarních písní, básní zatančily i taneček. Odměnou všem byl rozzářený úsměv a potlesk od všech babiček a dědečků.

V úterý 12. dubna děti zhlédly v obou MŠ maňáskové pohádky v podání divadla Šikulka. Byly to poučné pohádky o tom, jak se máme k sobě vzájemně chovat, děti se naučily novou píseň a starší děti dokonce některá písmena z abecedy.

V druhé půlce dubna navštívily děti z Pastelek hospodářství u manželů Gardavských, aby se podívaly, jaká zvířata se dají chovat na dvorku, kde a jak bydlí, čím se živí a jaká jsou jejich mláďata. A že toho bylo k vidění: koně, kůzlata, králíčci. Děti si mohly i zvířátka pohladit. Děkujeme za milé přijetí a příjemné strávené dopoledne.

V pátek 22. dubna nejstarší děti z obou mateřských škol hned ráno odvezl autobus do Kroměříže na dopravní hřiště. Navázali jsme tak na podzimní návštěvu. Děti v první části se ve skupinách seznámily s dopravním hřištěm pod vedením Městské policie Kroměříž. Procvičily si znalost dopravních značek a v hlavní části si vyzkoušely v roli řidičů koloběžek a jízdních kol i chodců řešení jednoduchých pravidel silničního provozu.

V pátek 29. dubna se ve třídách „Sluníček“ a „Pastelek“ slétly malé čarodějnice a čarodějové. Děti se dozvěděly, kde se nachází vesnice „Ježibabí Lhota“ a za doprovodu kytary si zazpívaly písničku „Na svatého Jána“. Dále proběhla čarodějnická diskotéka a pak nás čekaly různé soutěže: jak se na lopatu sedá, let na koštěti mezi překážkami, o nejsilnější čarodějku. Den plný čarování a kouzel se nám moc vydařil.

Ani Kašpárek na nás nezapomněl a přišel za námi s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem paní učitelky. Děti ze třídy „Pastelek“, „Berušek“ a „Rybiček“ navštívily keramickou dílnu DDM Kojetín, kde vyráběly dárky pro maminky, které jim předají na blížící se květnové besídce ke „Dni matek“.

V květnu také všechny děti z obou MŠ vyrazí na školní výlet do ZOO Lešná, ale hlavně se těšíme, že nám počasí dovolí konečně využívat obě školní zahrady ke sportování a hrám.

vedení MŠ Kojetín  


hospodářství u manželů Gardavských


dopravní hřiště


divadlo Šikulka


vynášení Morany


pohádka O koblížkovi

rozkvetlá zahrada


program Malý zahradník


program Malý zahradník