Město Kojetín

Vyhledávání

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2022/2023

Místo konání:Vzdělávací a informační centrum Kojetín - knihovna
Datum konání:9.5.2023 až 23.6.2023
Tematická kategorie:Literatura
Pořadatel:MěKS Kojetín - Městská knihovna

Podrobný popis:

15. ročník dlouhodobého celostátního projektu, jehož cílem je:
- přivést děti hned od počátku školní docházky do knihoven, vytvářet u nich návyk na pravidelnou četbu, rozšiřovat jejich
dovednosti v získávání informací z různých dostupných zdrojů.
- oceňovat originální knížkou děti za to, že zvládly základy čtení, a tak u nich podporovat vztah k četbě a čtenářství.
- propagovat dětské čtenářství v rodině, škole a obci.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána
a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
Ve školním roce 2022/2023 je to kniha spisovatelky Zuzany Barilové a ilustrátorky Markéty Vydrové Křeček v letu.
Pro 1. třídy základních škol zapojených do projektu.