Dnes je  24.2.2020  a  svátek má Matěj.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

4. ZS – Život a dílo Michelangela Buonarroti

„Slavnostní zakončení zimního semestru VU3V v Ořechově u Brna“

Měsíc leden nám utekl jako voda a zatímco studenti běžných škol se těšili na své jednodenní pololetní prázdniny, studenti Virtuální univerzity třetího věku se dočkali zase své odměny za semestrální studium v podobě výletu na závěrečný seminář, který se tentokrát konal v Kulturním domě v Ořechově u Brna.
Malým stínem na celé akci byla skutečnost, že se nemohlo všech 22 studujících seniorů tohoto slavnostního setkání zúčastnit, neboť rozšířili řady těch, které skolila chřipka, viróza, zápal plic případně jiné infekční onemocnění, které právě v době konání semináře mělo svůj vrchol. I přes tyto peripetie vyrazila z Kojetína do Ořechova skupinka 14 studentů s paní ředitelkou Laboňovou a vedoucí konzultačního střediska.
Hned po příjezdu nás čekalo chutné občerstvení a po jeho konzumaci se mohlo s malým zpožděním začít se slavnostním programem. Vedoucí Obecní knihovny v Ořechově u Brna paní Špryncovou nám byli představeni starosta obce Josef Brabenec, místostarosta Tomáš Dudík, ředitelka místní Základní školy a Mateřské školy paní Ivana Šmídová a místní kronikář pan Jiří Poledňa, kteří se slavnostního zakončení zimního semestru účastnili. Nemohla chybět ani paní Klára Nehodová, garantka studia VU3V z PEF ČZU Praha se svými dvěma asistentkami. Ty nám, po dobu probíhajícího kulturního programu, vždy potvrzují ukončení studia do Výkazů o celoživotním vzdělávání, které každý úspěšný student VU3V obdrží.
O hudební vystoupení se v dopoledním programu postaral pan učitel Štěpán Švestka z místní ZUŠ, který své umění předvedl hrou na violoncello. A čardáš v jeho podání vskutku neměl chybu. Když přidal k dobru vtip s tématem, jež se již některých seniorů týká, obecenstvo si jednoznačně získal. A vůbec, ať se můžete také zasmát, uvádím jeho zkrácenou verzi: „Která nemoc je lepší, Alzheimer nebo Parkinson? – Alzheimer. Lepší je zapomenout panáka zaplatit, než si ho vybryndat.“
O vzpomínku na své dětství byla požádána i paní Valentová, které bylo cca 12 let, když žila v Ořechově, končila válka a Ořechov byl bombardován. Vzpomínky na tuto životní etapu však jsou i po tolika letech natolik živé, že přes slzy, které se jí draly do očí, nemohla své povídání dokončit. Pro její smutek však měli všichni přítomní pochopení.
A odkud že se v ořechovském sále sjeli studenti? Přijeli zástupci z konzultačních středisek Břeclav, Dačice, Hodonín, Kopřivnice, Modřice, Oslavany, Spytihněv, Tišnov, místní Ořechov a náš Kojetín. Jen pro představu čtenářů, zimní semestr 2014/2015 zahájilo 167 konzultačních středisek v celé ČR s 2977 seniory! Nejdříve narozenými studujícími seniory jsou pan a paní, oba z konzultačního střediska Mirošov, kteří jsou ročník narození 1920. Oceněni byli také nejstarší přítomný student z Břeclavi a studentka z Dačic. Paní Nehodová přečetla 3 nejlépe vyhodnocené eseje, které jsou vloženy na portál VU3V a studenti univerzity si je po přihlášení na webové stránky univerzity mohou přečíst. Výuka letního semestru bude zahájena ve stávajících 167 střediscích a v dalších nových 11 KS. Studijní téma je již možné vybírat z 20 okruhů. Po slavnostním zakončení semináře jsme se odebrali do přízemí budovy, kde mají ořechovští zřízenu chráněnou dílnu s milým názvem „V růžovém sadu.“ Cílem organizace je přispívat ke kvalitě života lidí s mentálním handicapem provozováním dílny na výrobu dřevěných předmětů s využitím vlastního pracovního programu a technologií, které jsou jejich autorem právě pro tento účel vyvinuty. Prohlídka výrobních prostor s malou prodejnou s výrobky, které vyrábí mentálně postižení lidé, byla příjemným zakončením našeho pobytu v Ořechově. Taktéž nám poskytla možnost si něco drobného od těchto osob zakoupit a udělat tak radost jim i sobě. Pro zajímavost, kdo byste chtěli tuto dílnu navštívit případně si něco objednat, podívejte se na stránky www.vruzovemsadu.cz.
Po ukončení dopoledního programu jsme se vydali do jedné z brněnských restaurací, kde jsme v příjemném prostředí ukojili svou touhu po chutném obědu. Pak následoval odjezd do nedaleké obce Prace, kde se nachází známý památník Mohyla míru. Zde jsme absolvovali krátkou prohlídku samotného památníku s výkladem. Kdo chtěl, tak si mohl vyzkoušet onu akustickou zajímavost uvnitř stavby, která prý vznikla neplánovaně a byla náhodou objevena. Kdo jste tam ještě nebyli, určitě si toto místo zařaďte na seznam svých turistických plánů. Ovšem chcete-li se hlouběji ponořit do historie Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova 2. 12. 1805, vyčleňte si ve svém itineráři alespoň dvouhodinové místo potřebné ke zhlédnutí všech zajímavostí, které jsou na Mohyle míru k vidění.
Po nezbytné kávičce, která celé odpoledne završila a s pocitem že: „teď, teď tady byli“ významní státníci, jež se toho dne přišli poklonit památce obětí bitvy a poté odjeli jednat do nedalekého Slavkova (konkrétně premiéři ČR, Slovenska a Rakouska), odjížděla celá skupinka domů s lehkou únavou a úsměvem na tváři, že si s sebou vezou nejen hezké zážitky ze společného setkání s dalšími studenty – seniory, ale jsou zase o krok blíž vytčenému cíli, kterým jsou promoce na ČZU v Praze po úspěšném dovršení 6ti semestrů VU3V. Budeme se těšit, že je na tento slavnostní ceremoniál budeme moci v lednu 2016 taktéž doprovázet.

„Ukončení zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku v konzultačním středisku Kojetín“

S blížícím se vánočním časem se také přiblížil konec zimního semestru našich studentů Virtuální univerzity třetího věku. Nebudeme-li počítat úvodní nultý semestr s tématem Astronomie, máme již dostudována 4 témata. Posledním z nich bylo Život a dílo Michelangela Buonarroti. Všech 22 studentů ukončilo úspěšně tento semestr a již nyní se těší na slavnostní závěrečný seminář, který se tentokrát uskuteční v Ořechově u Brna v lednu 2015. Dříve než jsme se stačili rozejít po závěrečném testu, který ověřil nabyté vědomosti studentů ze života a tvorby známého umělce, dohodla se skupinka studujících na novém tématu pro příští semestr. V tajném hlasování zvítězilo „Lidské zdraví.“ Doufáme, že se na příštích hodinách Virtuální univerzity, budeme opět setkávat se studenty, kteří budou tak dobrou partou jako doposud a se stejným zájmem budou přistupovat i k samotnému studiu. Pro případné nové zájemce o studium Virtuální univerzity třetího věku připomínám, že nový semestr v konzultačním středisku Kojetín začne ve středu 4. února 2015, od 9,00 hod, ve Víceúčelové klubovně Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. (vchod z Husovy ulice). V případě zájmu o podrobnosti ke studiu se můžete informovat na telefonech 581 761 484 a 727 813 601.

Ve středu 1. října 2014, od 14,30 hod, jsme zahájili výuku zimního semestru 2014/2015 Virtuální univerzity třetího věku s tématem: „Život a dílo Michelangela Buonarroti. Senioři, kteří máte zájem o studium tohoto kurzu, máte ještě možnost začít se studiem ve středu 15. října 2014, od 9,00 hodin. Přijďte mezi nás! Jste srdečně zváni. Místo konání je Víceúčelová klubovna CSS Kojetín přiléhající k budově DPS nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín (vchod z Husovy ulice).