Dnes je  24.2.2020  a  svátek má Matěj.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

VU3V – 3. LS – Čínská medicína v naší zahrádce

29.května 2014 – Závěrečný seminář VU3V ve Vyškově

Jako každý semestr, tak i tento, letní, měl své slavnostní zakončení v podobě uspořádaného Závěrečného semináře v prostorách vyškovské městské knihovny. I když někteří studenti z KS Kojetín se nemohli z osobních či zdravotních důvodů dostavit, přesto nás z Kojetína odjela početná skupinka 19 osob.
Přestože den začal uplakaným počasím, které nás po celou dobu výletu doprovázelo, nenechali jsme si vzít dobrou náladu, s povděkem jsme kvitovali zvýšené nástupiště na kojetínském nádraží a vyrazili si pro zasloužené odměny v podobě pamětních listů, potvrzujících razítek o absolvování semestru do výkazů celoživotního vzdělávání, za kulturním programem a vůbec, za zážitky, které zůstávají dlouho v paměti tím spíš, když je prožijete s příjemnými lidmi.
Slavnostní ceremoniál proběhl v sále Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Kromě předání zmiňovaných pamětních listů, jsme si též vyslechli proslovy a přednášky přítomných hostů, nechali se unášet líbivými melodiemi, které na svých hudebních nástrojích vyloudili žáci místní ZUŠ. K našemu překvapení jsme měli opět ve svých řadách (stejně jako ve Vsetíně) vyhlášenu nejstarší přítomnou studentku. Celkem se ZS ve Vyškově zúčastnilo 105 studentů z 9 kontaktních středisek. Pro vaši představu, v letním semestru bylo do výuky zapojeno celkem 147! konzultačních středisek, ve kterých studovalo 2572 seniorských studentů! Jak jistě uznáte, to už je krásné číslo, které svědčí o stále větším zájmu osob seniorského věku vzdělávat se a někam patřit. Nejdříve narozenými studenty, kteří studium v letním semestru navštěvovali, byli pan Kofroň a paní Kavíková, oba shodně ročník narození 1920, z konzultačního střediska Mirošov. Vybírat se mohlo z již 18 studijních témat. A že to není číslo konečné, o tom nás vzápětí přesvědčila manažerka VU3V Ing. Klára Nehodová, která nás informovala, že byly dotočeny další dva nové kurzy a to „Obklopeni textilem“ a „Barokní architektura v Čechách.“
Po ukončení semináře jsme se přesunuli na oběd. Abychom mohli lépe trávit, sdělit si své zážitky a zkrátit si též čekání na další program v podobě exkurze do místního Vyškovského pivovaru, našli jsme si útulné prostory místní kavárny, kde o nás bylo dobře postaráno a většina z přítomných studentů VU3V si své zasloužené „vysvědčení“ osladila pořádným pohárem. A tak to má na konci školního roku být! Nebo ne?

16.dubna 2014 – Ukončení výuky letního semestru 2013/2014 v KS Kojetín

Středa 16. dubna 2014 se v CSS Kojetín nesla ve znamení závěrečné hodiny kurzu „Čínská medicína v naší zahrádce,“ kterou jsme se rozloučili s letním semestrem výuky Virtuální univerzity třetího věku v konzultačním středisku Kojetín. Pokud si všech 24 studentů splní své studijní povinnosti včas do 4. května, pak se s nimi všemi budeme moci vydat na výlet do Vyškova, kde na ně bude čekat ve čtvrtek 29. května 2014 sladká odměna v podobě slavnostního Závěrečného semináře. Na něm jim budou mimo jiné předány Pamětní listy jako vzpomínka na absolvovaný semestr a každý s nich dostane regulérní zápis do svého Výkazu o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ – České zemědělské univerzitě v Praze, Provozně ekonomické fakultě, která je garantem celé výuky.
Nálada byla mezi přítomnými studujícími opět veselá, ostatně jako na každé z předchozích hodin. Původní obavy z toho, že se tak početná skupina studujících nesjednotí na dalším tématu ke studiu v následujícím zimním semestru 2014/2015, se ukázaly jako liché. Po vzájemné rychlé a tolerantní dohodě jsme mohli do Prahy nahlásit, že v Kojetíně se bude studovat od 1. října 2014 téma: „Život a dílo Michelangela Buonarroti.“
Jsme rádi, že Kojetín patří do rodiny konzultačních středisek, ve kterých si výuku Virtuální univerzity třetího věku senioři oblíbili a kde studentů stále přibývá. Chceme poděkovat touto cestou ještě jednou všem „našim študákům“ za jejich pochvaly a projevenou spokojenost se studiem a studijními podmínkami. Za to, že mají ke studiu tak svědomitý přístup jako doposud. Za jejich vzájemnou toleranci a kamarádskou atmosféru, jakou v konzultačním středisku vytvořili.
Již teď se těšíme, že se s nimi všemi uvidíme na zahajovací hodině dalšího, v pořadí již 4. semestru, která proběhne ve středu 1. října 2014, v 9,00 hod, v prostorách Víceúčelové klubovny Centra sociálních služeb Kojetín.

5.února 2014 – Zahájení výuky letního semestru 2013/2014 v KS Kojetín

Jsme velmi rádi, že v konzultačním středisku Kojetín pokračuje i v letní semestru 2013/2014 výuka Virtuální univerzity třetího věku, jejímž garantem je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.
V tomto semestru se pro studium kurzu: „Čínská medicína v naší zahrádce“ rozhodlo 24 studentů. Dne 5. února jsme se sešli v útulných prostorách Víceúčelové klubovny na DPS nám. Dr. E. Beneše 3 a slavnostně výuku zahájili. Studenti přišli usměvaví, v dobré náladě a s odhodláním, že se opět chtějí dovědět něco nového a rozšířit si znalosti – tentokrát z oblasti čínských bylinek a jejich pěstování. I tentokrát chtějí všichni společně semestr zdárně ukončit a odměnit se výletem do jednoho z fungujících konzultačních středisek, kterým bude Vyškov na Moravě, kde si převezmou své Pamětní listy a obdrží zápis do Průkazu celoživotního vzdělávání. To jsme již ale v měsíci květnu.
Těší nás, že se nám „rodina“ studentů VU3V úspěšně rozrůstá (v tomto semestru přibylo 8 nových studentů) a že můžeme touto aktivitou přispět nejen k dalšímu vzdělávání seniorů v místě jejich bydliště, ale přispíváme i k smysluplnému trávení jejich volného času. O dalších aktivitách v našem konzultačním středisku Vás budeme opět na našich webových stránkách průběžně informovat.